Advanced search    

Search: authors:"Esther Otten"

1 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Vrij is vrij

Soms is op je vrije dag werken het enige juiste dat je kunt doen, vindt wijkverpleegkundige Esther Otten. ... nabestaanden op die dag zijn voor mij het antwoord op die vraag. Ik zou het zo weer doen. Esther Otten blogt over haar werk op www.nurseesther-nl. webnode.nl/blog/