Advanced search    

Search: authors:"Ferdinand Schreuder"

12 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Individualisering

In de afgelopen vijftien jaar zijn er 80% meer huisartsen in Nederland gekomen, 50% meer specialisten, 2250 fte praktijkondersteuners, huisartsenposten met chauffeurs en triagisten.

Hulde aan het diamanten paar!

Beste mevrouw Huisarts, beste heer Wetenschap, ik ben hier gekomen om u en uw kinderen, uw onvolprezen standaarden, hulde te betuigen. Zestig jaar samen is lovenswaardig en u hebt daarin een groot aantal gezonde kinderen gekregen. Gefeliciteerd dus!

Acrobatiek

Huisartsen hebben een ‘vrij beroep’. Dat houdt in dat wij persoonlijk en onafhankelijk onze vakkennis kunnen toepassen.

Delen door 8000

Ferdinand Schreuder - Implementatie Scholing van huisartsen en analyse van het voorschrijfgedrag zijn arbeidsintensief. Dit staat een kosteneffectieve landelijke implementatie van het programma

Geneeskunde en getallen: geen goed duo

Huisartsengeneeskunde is geen exacte wetenschap. We leggen wel van alles vast in maat en getal, maar laten ons handelen toch vooral bepalen door gesprekken met patiënten, afspraken met collega’s, eigenbelang en contracten met verzekeraars. Daarnaast zijn veel metingen onbetrouwbaar en zijn ziektedefinities geen onwrikbare gegevens: bij 80% van mijn consulten is er geen sprake van...

CVRM

groot belang is. ▪ Ferdinand Schreuder h u i s a r t s & w e t e n s c h a p - doeltreffend is, wek ik soms grote verStaken van de preventie vind ik nog bazing dat dokters zich hiermee übermoeilijker

Transparant

Ferdinand Schreuder o z z e - Transparant zekeraars wordt opgelegd, maar dat de met betrekkelijk geringe moeite zijn beroepsgroep ook zelf steeds meer regiscomplexe overzichten over de hele

IKSOEP of KSOEEP

De discussie over de registratiemogelijkheden die de HIS-sen de huisarts bieden, kan misschien een hefboom zijn om een jarenoude, ergerniswekkende beperking van het elektronisch registreren ongedaan te maken. In de huidige HIS-sen is het lastig om meerdere aspecten van een consult zodanig te noteren dat je ze later gemakkelijk kunt terugvinden. Ik geef een aantal voor iedere...

Regelzucht

De afgelopen twintig jaar zag ik steeds meer toetsen en formulieren de huisartsopleiding binnenkomen. Zelf heb ik nooit één examen hoeven doen om huisarts te worden, maar de huidige aios hebben zo’n vier toetsen per jaar af te leggen. En ze komen niet verder als ze niet een stapel formulieren hebben ingevuld waar de meeste gewone mensen de weg al gauw in zouden verliezen.

De hulpvraag bestaat niet

betrof en de test een sensitiviteit van 95% en een specificiteit van 97% heeft voor kristalherkenning.12 De oorzaak is waarschijnlijk dat de artritis in deze patiënten milder was. Ferdinand ... Schreuder - Op grond van dit onderzoek pleiten we ervoor niet elke MTP1-artritis automatisch te beschouwen als jicht, maar ook andere klinische kenmerken in het oordeel te betrekken. Voor dat doel is er een