Advanced search    

Search: authors:"Frédérique San Giorgi"

9 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

X-puzzel #10

Een vrouw van 47 jaar is onder behandeling vanwege parodontale problemen. Ze heeft een cariësvrij gebit zonder restauraties. In het verleden heeft ze een orthodontische behandeling ondergaan.

X-puzzel #8

Bij een achtjarige jongen is sprake van vertraagde eruptie van de 21. De 11 is wel door, de 12 is onderweg, maar de 61 en 62 zitten er nog en zijn niet mobiel.

X-puzzel #7

Op afbeelding 1 zijn de elementen 34,35,36 zichtbaar. Het gaat hier om een 56-jarige man, bij wie geen bijzonderheden zijn in de medische anamnese. De opname werd gemaakt in het kader van diagnostiek van de endodontisch behandelde 36.

X-puzzel #6

Bij een meisje van 8 jaar en 4 maanden jaar is sprake van een fors ruimtegebrek. In de onderkaak zijn de melkcuspidaten voortijdig verloren gegaan (afbeelding 1).

X-puzzel #5

Een 47-jarige man zonder relevante medische anamnese meldde zich bij de orthodontist voor het opstellen van een uitgebreid orthodontisch behandelplan.

X-puzzel #2 - bevindingen

een koe in de kont. Rienier Hoogeveen Frédérique San Giorgi ACTA, sectie Radiologie

X-puzzel #3

afgebroken en opnieuw gemaakt. In 2014 werd een controle-opname gemaakt waarop de 21 periapicaal een rustig beeld toonde. door Reinier Hoogeveen en Frédérique San Giorgi, ACTA, sectie Radiologie Ten tijde van

X-puzzel #1

Met ingang van dit nummer plaatsen we in TP een röntgenfoto die we gezamenlijk, dus met u, lezer(es), willen analyseren. Misschien ziet u wel meer dan wij.