Advanced search    

Search: authors:"Ilse Swinkels"

4 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

E-health verhoogt risico op ongelijkheid

Van e-healthtoepassingen wordt verwacht dat zij leiden tot betere kwaliteit van zorg, betere ondersteuning van zelfmanagement en efficiëntere of goedkopere zorg. Die voordelen gelden misschien niet voor iedereen. De vrees bestaat dat e-healthtoepassingen kunnen leiden tot sociale ongelijkheid in toegang, gebruik of kwaliteit van zorg, de zogenoemde ‘digitale kloof’. Daarmee kan...

Online afspraak maken bij huisarts

Apptip Huisarts Kennis Quiz 0 0 Anne Brabers , Ilse Swinkels, Johan Krijgsman, Judith de Jong Het via internet maken van een afspraak met de huisarts kan makkelijk zijn voor patiënten, draagt bij

Exploring physiotherapists’ personality traits that may influence treatment outcome in patients with chronic diseases: a cohort study

Background During treatment of patients with Chronic Diseases (CD) the therapist-patient interaction is often intense, and the strategies used during treatment require physiotherapists to assume a coaching role. Uncovering therapist factors that explain inter-therapist variation might provide tools to improve treatment outcome and to train future therapists. The purpose of this...

Expectations and needs of patients with a chronic disease toward self-management and eHealth for self-management purposes

Background Self-management is considered as an essential component of chronic care by primary care professionals. eHealth is expected to play an important role in supporting patients in their self-management. For effective implementation of eHealth it is important to investigate patients’ expectations and needs regarding self-management and eHealth. The objectives of this study...