Advanced search    

Search: authors:"Ivo Smeele"

10 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Referenten H&W in het zonnetje

Hove, Willemjan Slort, Ivo Smeele, Annet Sollie, Wilma Spinnewijn, Patricia Stassen, Nicole Stevens, Alexander Stork, Doreth, Teunissen, Alike van der Velden, Peter, Verhaak, Theo Verheij, Wim Verstappen

Afscheid van de spreekkamerbloeddrukmeting

antwoord formuleren op de vraag “ach dokter, meet nog even mijn bloeddruk?” ■ Ivo Smeele

Aios stellen toekomst centraal in jarig H&W

auteurs benaderd met het verzoek een bijdrage aan dit speciale nummer te leveren. Referenten en de reguliere redactiecommissie lazen mee om de artikelen te beoordelen. ▪ Ivo Smeele, Judith Mulder

Een MRI’tje graag?!

“Dokter, ik heb nu al maanden last van mijn knie en ik wil nú een MRI. Dan weet ik tenminste wat er aan de hand is!”

Weg met de vragenlijsten?

Na een op sommige momenten emotioneel gesprek over zijn angsten en somberheid sluit ik het consult af met de vraag (die staat nu eenmaal in ons ggz-protocol): ‘Wilt u een vragenlijstje invullen? O ja, en via de e-mail krijgt u ook een vragenlijst toegezonden als herhaalmeting over drie maanden en een jaar om te kijken hoe het met u is.’

Onderzoek waar uw patiënt beter van wordt

Podotherapie bij hielspoor? Bij recidiverende schouderklachten weer een injectie of is het tijd voor fysiotherapie? Welke adviezen geef ik aan die 70-jarige mevrouw met polsartrose die haar handwerk niet meer kan doen? Hoe nuttig zijn de PPI’s die ik dagelijks fiatteer als herhaalrecept bij alle ouderen die acetylsalicylzuur gebruiken? Zijn de controles van de...

Validation of Self-Management Screening (SeMaS), a tool to facilitate personalised counselling and support of patients with chronic diseases

Background A rising number of people with chronic conditions is offered interventions to enhance self-management. The responsiveness of individuals to these interventions depends on patient characteristics. We aimed to develop and validate a tool to facilitate personalised counselling and support for self-management in patients with chronic diseases in primary care. Methods We...

Implementation of personalized self-management support using the self-management screening questionnaire SeMaS; a study protocol for a cluster randomized trial

Background The number of patients with one or more chronic diseases is rising. In several standards of care there is a focus on enhancing self-management. We applied the concept of personalization on self-management support and developed a self-management screening questionnaire (SeMaS). The main research objective is to assess the effectiveness of the SeMaS questionnaire and...