Advanced search    

Search: authors:"Just Eekhof"

18 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Voetloze steunkousen: meer onderzoek nodig

Steunkousen zijn effectief tegen oedeem, maar ouderen kunnen ze vaak niet zelf aantrekken. Dat heeft effect op de therapietrouw. Onderzoekers gingen na of een voetloze steunkous dit probleem kan oplossen en of deze ook nadelen heeft. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

Het aanzien van de huisarts

verandert. De tijd zal het leren. ▪ Just Eekhof niet te beschrijven, maar we hebben wel van de app mogen ‘proeven’. Zowel de basisapplicatie als de patiëntenapp blinken uit in design en lay-out. Er is

Is oorpijn bij vliegen te voorkomen?

Vraagstelling Patiënten vragen soms wat zij kunnen doen om oorpijn bij vliegen te voorkomen. Bij de drogist en op internet worden verschillende (hulp)middelen aangeboden om de oorpijn te verminderen. Wij zochten uit welk wetenschappelijk bewijs er voor die (hulp)middelen is.

Cannabisolie als pijnstilling bij kanker

Haag) cannabisolie op recept. Overigens in een andere samenstelling dan in de besproken RCT’s. ▪ Frank Schalkwijk, Just Eekhof ouder vanaf 2017 niet meer iedere vijf jaar, maar iedere tien jaar getest

De huisarts, de HAP en een dode

schouwen en lijkvinding. Hopelijk kunt u, na het lezen van deze twee stukken, de volgende keer na een schouw de deur achter u dichttrekken met de zekerheid dat u het goed heeft gedaan. ▪ Just Eekhof

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand

De stiefmoeder van Sneeuwwitje wilde graag de mooiste zijn. Elke dag vroeg ze aan haar toverspiegel: ‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de schoonste van het land?’ Zo’n spiegel is handig als je de mooiste wilt zijn, maar hoe kun je als wetenschapper weten of je de beste bent?

…en vrouwen van Venus?

Jaren geleden kwam mijn zus aanzetten met een boek waarvan zij vond dat ik het moest lezen. Voor haar was het een openbaring, het gaf haar inzicht in hoe verschillend mannen en vrouwen zijn.

Wat u ervan vindt

Iedere maand ligt er een nieuwe H&W bij u op de mat en het is een hele klus om dat voor elkaar te krijgen. Voor een deel bestaat H&W uit spontaan aangeboden artikelen, daarnaast gaan we actief op zoek naar mogelijke artikelen en andere bijdragen.

Klinische lessen voor H&W gevraagd

samenvatting van de kernpunten van de kleine kwaal. Een eveneens prettige verbetering is dat de opmaak van de tekst is gewijzigd in twee kolommen. Verder zijn de foto's Just Eekhof huis art s & w e t ens ch a p ... . Overweegt u een klinische les te schrijven? Kijk dan op onze website voor de auteursinstructies (http:// www.henw.org/voorauteurs) Bij vragen kunt u contact opnemen met hoofdredacteur Just Eekhof (j.eekhof

Geloof en de wetenschap

In een persbericht stond dat driekwart van de Nederlandse hoogleraren vindt dat er geen sprake is van een botsing van geloof en wetenschap. Dit zette mij aan het denken. Geloof en wetenschap zullen juist af en toe met elkaar moeten botsen, lijkt mij. Liever gebruik ik hier het woord overtuiging, het synoniem dat Van Dale geeft, om de associatie met religie te voorkomen...

Ondertussen in H&W 12

bijdragen aan goede kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen in de laatste levensfase. Floor Jaspers en Just Eekhof

Eradicatietherapie bij functionele maagklachten

niets wordt gezegd over het afbouwen van medicatie als proton pompremmers. Jammer, want dat is toch eigenlijk een belangrijke reden waarom je patinten een eradicatiekuur aandoet. Just Eekhof

NHG-Wetenschapsdag multimorbiditeit

uitkomsten van de meest relevante onderzoeken zullen wij in H&W uiteraard verslag doen als het onderzoek is afgerond. Just Eekhof