Advanced search    

Search: authors:"Karen Konings"

7 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

ECG-casus ‘Een dame op leeftijd’

De huisarts denkt dat de bradycardie de oorzaak van de klachten is en maakt een ECG om de oorzaak van de trage hartfrequentie te achterhalen.

ECG-casus ‘Buikgriep’

U denkt aan buikgriep, maar beoordeelt de pijn als behoorlijk en als niet naadloos passend bij een simpele buikgriep. U besluit een ECG te maken.

ECG-casus ‘Slechte conditie’

omstandigheden. Dat zijn trage, existentiële vragen, maar ze helpen wel om tot echt Robert Willemsen, Karen Konings - contact te komen. Oplossingen bieden gaat voorbij aan de ervaring van het nu. Laat iemand dus

ECG-casus ‘Hypertensie’

Vanwege de matig gereguleerde bloeddruk wordt er een ECG gemaakt.

ECG-casus ‘Trage pols’

Compleet en helder naslagwerk over osteoporose en fractuurpreventie Robert Willemsen Karen Konings Doelgroep (fractuur)verpleegkundigen, praktijkondersteuners, aios huisartsgeneeskunde en artsen in

ECG-casus: ‘Twee dagen pijn op de borst’

De huisarts denkt aan een pericarditis in verband met de continue, houdingsafhankelijke pijn. Hij maakt een ECG.