Advanced search    

Search: authors:"Marianne Velsink"

6 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

8 Tips voor spelen met zand & water

VOOR SPELEN MET ZAND & WATER TEKST MARIANNE VELSINK - Op 15 mei organiseren we de jaarlijkse Dag van de Groene Kinderopvang, in samenwerking met Groen Cement. En op 29 juni is het weer Modderdag

5 tips voor meer klantgerichtheid

VOOR MEER KLANTGERICHTHEID TEKST MARIANNE VELSINK DEZE TIPS ZIJN AFKOMSTIG VAN PARENTICOM, TRAININGSBUREAU OP HET GEBIED VAN KLANTGERICHT WERKEN EN COMMUNICEREN MET OUDERS. In deze rubriek krijg

6 tips: Voor mediagebruik in de bso

bso niet meteen vanzelfspre- kend. In een factsheet van BOinK staan aandachtspunten voor mediagebruik op de bso. TEKST MARIANNE VELSINK VOOR MEDIAGEBRUIK IN DE BSO 1 van kinderen Blijf op de hoogte

6 tips: Om beter te leren luisteren

Betrap jij jezelf er ook wel eens op dat je in een gesprek met een kind niet goed aan het luisteren bent? Je bent alweer in gedachten bij praktische zaken, raakt afgeleid van wat er ergens anders in de ruimte gebeurt of krijgt het niet voor elkaar het verhaal van een kind serieus te nemen. Wil je beter naar kinderen luisteren? Neem jezelf dan het volgende voor.

8 Tips Om te professionaliseren

In 2018 moet de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) ingaan. In het wetsvoorstel staan ook kwaliteitseisen voor professionalisering van pm’ers. Denk aan permanente educatie, het werken met een pedagogisch coach en bijscholing. Welke aanpak werkt het beste om professionals vooruit te helpen? De Universiteit Utrecht zocht het uit.