Advanced search    

Search: authors:"Marie-Louise Bartelink"

6 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Evidence-based medicine, meer dan evidence alleen

Aan de praktijk van evidence-based medicine (EBM) besteden we in de huisartsopleiding te weinig aandacht. Iedere huisarts die de adviezen uit een NHG-Standaard volgt, of ervan afwijkt, doet aan EBM: het wegen van beschikbare evidence met de eigen ervaring en met de voorkeuren van de patiënt.

Nieuwsgierig naar de huisartsgeneeskunde van de toekomst?

Vindt u dat de studie geneeskunde bij de universiteit weggehaald kan worden en kan worden omgevormd tot een hboopleiding? Vindt u dat iedere dokter ook wetenschapper moet zijn? Als u beide vragen met ‘nee’ beantwoordt, raden wij u aan deze bijdrage in Huisarts & Wetenschap te lezen.

Dientamoebe fragilis bij kinderen: niks aan doen

Vraagstelling Op het spreekuur kwam een veertienjarig meisje met sinds anderhalf jaar diffuse buikpijnklachten en een blanco voorgeschiedenis. Lichamelijk onderzoek en aanvullend laboratoriumonderzoek lieten geen bijzonderheden zien, behalve een positieve feceskweek voor dientamoebe fragilis.

Applicability of the ankle-brachial-index measurement as screening device for high cardiovascular risk: an observational study

BackgroundScreening with ankle-brachial index (ABI) measurement could be clinically relevant to avoid cardiovascular events in subjects with asymptomatic atherosclerosis. To assess the practical impact of guidelines regarding the use of ABI as a screening tool in general practice, the corresponding number needed to screen, including the required time investment, and the feasibility ...

Foot Ulceration and Lower Limb Amputation in Type 2 Diabetic Patients in Dutch Primary Health Care

OBJECTIVE— To determine the incidence of foot ulceration and lower limb amputation in type 2 diabetic patients in primary health care. RESEARCH DESIGN AND METHODS— Data on type 2 diabetes were collected by the Nijmegen Monitoring Project between 1993 and 1998 as part of a study of chronic diseases. The records of all patients recorded as having diabetic foot problems and those who ...

How well are patients treated in family practice? Quality of consultations for non-acute abdominal complaints

Objective. To describe the application of weighted review criteria, developed by the Delphi technique, for the assessment of the quality of consultations concerning non-acute, abdominal complaints. Design. Descriptive study in two parts: (i) comparison of actual family doctor (FD)-performance with predefined review criteria; (ii) calculation of quality scores per consultation, ...