Advanced search    

Search: authors:"Marie-Louise Bartelink"

5 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Evidence-based medicine, meer dan evidence alleen

Aan de praktijk van evidence-based medicine (EBM) besteden we in de huisartsopleiding te weinig aandacht. Iedere huisarts die de adviezen uit een NHG-Standaard volgt, of ervan afwijkt, doet aan EBM: het wegen van beschikbare evidence met de eigen ervaring en met de voorkeuren van de patiënt.

Nieuwsgierig naar de huisartsgeneeskunde van de toekomst?

Vindt u dat de studie geneeskunde bij de universiteit weggehaald kan worden en kan worden omgevormd tot een hboopleiding? Vindt u dat iedere dokter ook wetenschapper moet zijn? Als u beide vragen met ‘nee’ beantwoordt, raden wij u aan deze bijdrage in Huisarts & Wetenschap te lezen.

Applicability of the ankle-brachial-index measurement as screening device for high cardiovascular risk: an observational study

BackgroundScreening with ankle-brachial index (ABI) measurement could be clinically relevant to avoid cardiovascular events in subjects with asymptomatic atherosclerosis. To assess the practical impact of guidelines regarding the use of ABI as a screening tool in general practice, the corresponding number needed to screen, including the required time investment, and the...

Foot Ulceration and Lower Limb Amputation in Type 2 Diabetic Patients in Dutch Primary Health Care

OBJECTIVE— To determine the incidence of foot ulceration and lower limb amputation in type 2 diabetic patients in primary health care. RESEARCH DESIGN AND METHODS— Data on type 2 diabetes were collected by the Nijmegen Monitoring Project between 1993 and 1998 as part of a study of chronic diseases. The records of all patients recorded as having diabetic foot problems and those...

How well are patients treated in family practice? Quality of consultations for non-acute abdominal complaints

Objective. To describe the application of weighted review criteria, developed by the Delphi technique, for the assessment of the quality of consultations concerning non-acute, abdominal complaints. Design. Descriptive study in two parts: (i) comparison of actual family doctor (FD)-performance with predefined review criteria; (ii) calculation of quality scores per consultation...