Advanced search    

Search: authors:"Marike Vroom"

17 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Gekrakeel

Gekrakeel Ivoren Toren 0 Column Ilse Raasing 0 0 Marike Vroom hoofdredacteur Management Kinderopvang 46 Privacy en social media Mag je de Facebookpagina van een sollicitant doorspitten? Advocate

Mannen

0 35 Dialoog met de pedagoog 1 16 Serie De babyspecialist Deel 9 - Inrichten met beleid 2 Marike Vroom hoofdredacteur Kinderopvang 3 34 Kids Actief 8 4 32 Kids Actief Thema: regen 5 Maart roert zijn

Babytime

Babytime 0 Marike Vroom hoofdredacteur Management Kinderopvang 1 53 Column Ilse Raasing Onze nieuwe columniste Ilse Raasing 44 Juridische zaken 46 Steun voor VVE Het kabinet gaat 16 uur per week

Icoon

En weer verdwijnt er een icoon in de kinderopvang. Begin dit jaar overleed pedagoog Channah Zwiep na een heel kort ziekbed. Haar kennis van de seksuele ontwikkeling van kinderen en hoe we daarmee in de kinderopvang om kunnen gaan, was onovertroffen.

Wie betaalt?

Wie betaalt? Berichten van BOinK 0 0 Marike Vroom hoofdredacteur Management Kinderopvang 40 Creatief concept Hoe je een kinderopvanglocatie nieuw leven kunt inblazen met een heel eigen creatief

Mannen

Als er weer een bericht komt – zo gemiddeld eens per jaar – over mogelijk of vermeend misbruik in de kinderopvang, moet ik altijd denken aan de verschillende partijen die hier onder te lijden hebben.

Regel is regel

Regel is regel Berichten van BOinK 0 0 Marike Vroom hoofdredacteur Management Kinderopvang 40 IKC-toneel Kinderopvangorganisatie Hoera liet een toneelstuk maken over de totstandkoming van een IKC

Ontucht

Ivoren Toren 0 0 Marike Vroom hoofdredacteur Management Kinderopvang 46 Privacy Volgend jaar wordt een nieuwe privacywet van kracht. Deze legt extra verplichtingen op aan werkgevers en werknemers

Applaus voor jezelf

Op de derde donderdag in september is het weer zover: het is de dag van de pedagogisch medewerker (en gastouder). Met een beetje geluk word je dan verrast met een presentje van de ouders en/of je werkgever. Die dag is een leuke aanleiding om jullie weer eens in het zonnetje te zetten. Een beetje meer trots op je vak en zelfbewustzijn kan geen kwaad.

Wakker liggen

liggen 0 Marike Vroom hoofdredacteur Management Kinderopvang 46 Mediawijsheid Digitale middelen zijn niet meer weg te denken. Hoe maak je binnen de kinderopvang hier op een verantwoorde manier

J/M

Toen mijn dochters klein waren, liepen ze niet roze jurkjes (die zijn trouwens toch enorm onhandig als baby’s gaan kruipen). En mijn oudste dochter kreeg een garage met autootjes toen ze twee werd. Erg veel belangstelling had ze er helaas niet voor.

5 tips: voor het werken met de schijf van vijf

TEKST MARIKE VROOM Valck heeft de schijf van vijf voor spelen ontwikkeld. Kinderen hebben namelijk inspiratie en structuur nodig om goed te kunnen spelen. De hele dag alleen vrij spel werkt niet

Op je handen zitten

Peuter Victor staat te huilen. Collegapeuter Jelle wil weten wat er aan de hand is, maar staat er een beetje hulpeloos naast.

6 Tips

Een sfeer van verbondenheid is even belangrijk voor het welzijn van kinderen in een groep als voor het team. Hoe kun je die verbondenheid met elkaar creëren? Zes tips uit het Pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0 - 13 jaar.

Mishandeling

KINDEROPVANG | MEI Marike Vroom hoofdredacteur Kinderopvang , @marikevroom Mishandeling Kindermishandeling: het is iets waar je eigenlijk niet aan wil denken. Toch komt het voor. En misschien

Hechting

KINDEROPVANG | APRIL Marike Vroom hoofdredacteur Kinderopvang , @marikevroom Hechting Kinderen hechten zich aan volwassenen om zich heen. Pas als een kind zich veilig voelt en vertrouwde

Help, de GGD!

KINDEROPVANG | MAART Help de GGD! Marike Vroom hoofdredacteur Kinderopvang @marikevroom - Meestal komt de GGD onverwacht voor de inspectie. Er hangt nogal wat af van een goede beoordeling en je