Advanced search    

Search: authors:"Michael Echteld"

2 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Michael Echteld

Michael Echteld voelt zich ‘helemaal vereerd’ dat hij de komende zes jaar aan de Avans Hogeschool het lectoraat Zorg rond het Levenseinde mag leiden. Op 22 september spreekt hij op de locatie in

Physician reports of medication use with explicit intention of hastening the end of life in the absence of explicit patient request in general practice in Belgium

Koen Meeussen Lieve Van den Block Nathalie Bossuyt Michael Echteld Johan Bilsen Luc Deliens Background: Although the incidence of the use of life-ending drugs without explicit patient request has been