Advanced search    

Search: authors:"Nico van Duijn"

28 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Longontsteking is verhalen vertellen

. Nutrition therapy recommendations for the management of adults index, glycemic load and glycemic response: an international scientific De volledige literatuurlijst staat bij dit artikel op www.henw.org. Nico

Stop met specialiseren

diagnoses, maar ook tot onnodige onderzoeken, verwijzingen en recepten Defensiever praktiseren leidt tot minder gemiste 60 j a ar huis art s & w e t ens ch a p - Literatuur Nico van Duijn

Diagnose gemist, vijftig jaar lang

Man hypochondert zeven dagen per week van 10.00 tot 23.50 uur. Vele telefoontjes, allemaal spoed, vele huisbezoeken.

Mijn broer is huisarts en die zegt…

De lokale gepensioneerde huisartsen spreken elkaar regelmatig. We praten nogal eigenwijs, want we hebben overal verstand van.

Hoofdpijn en schuldgevoel

Schuldgevoel is er in soorten. Terecht schuldgevoel over iets stoms wat anders had gekund. Een onbehouwen opmerking tegen je irritante moeder bijvoorbeeld. En er is onterecht schuldgevoel, uit gewoonte. Die gewoonte is: tegenslag allereerst aan je eigen falen wijten. Het andere uiterste kent u ook. Dat zijn mensen die bij tegenslag gewoontegetrouw anderen de schuld te geven, of de ...

Katten van het balkon gooien

Een kat die een val van 11 verdiepingen overleeft, is geen reden om 1000 katten van het balkon te mikken. Want gemiddeld bezien, is een val van 11 verdiepingen slecht voor katten. Zo is het evenmin verstandig 1000 patiënten bloot te stellen aan een onvoldoende bewezen behandeling, ook als die af en toe een leven redt, ook als over tien jaar blijkt dat die nieuwe behandeling ...

Hoofdpijn en seks

U kent het flauwe grapje. Zij legt een aspirientje op het nachtkastje van haar partner ten teken dat de gebruikelijke smoes ‘Schat, nu niet.

Regulieren, alternatieven en geloofwaardigheid

Alternatieve genezers en regulieren denken hetzelfde, maar de richting van hun denken verschilt. Alternatieven zoeken bevestiging van hun opvatting, regulieren eisen ontkenning van hun opvatting. Alternatieven zijn blije mensen als ze weer bevestiging vinden bij een genezen patiënt. Regulieren zijn wantrouwende conservatieve zeurkousen. Maar eerst iets over opvattingen.Opvattingen ...

Sporthoofdpijn

Nico van Duijn tot een relevante daling van onnodig antibioticagebruik bij deze patinten, ook in Nederland. Of deze aanname juist is, zal nader moeten worden onderzocht in de Nederlandse

Lange werkweek

Per week 84 uur werken tijdens de opleiding tot arts (Canada) levert iets betere dokters op dan bij 48 uur (Nederland). Het verschil is klein. Beter is te zeggen dat 84 uur per week sneller volleerde dokters oplevert. Want uiteindelijk word je toch wel een bekwame dokter als je maar voldoende ervaring opbouwt. Wat is ietsje meer bekwaam?De Canadezen zijn na hun opleiding iets beter ...

Kat

. Bij de trap naar beneden gedroeg ik me als een heer: vrouwen gaan voor. Mijn vrouw zag een kat wegschieten naar beneden. Het eer- Nico van Duijn ste waar ze aan dacht was de kat van de inbreker. Welke ...

Niet-symptomen

Symptomen zijn kenmerken van ziekte, bouwstenen voor diagnoses. Ze zijn er in soorten. Gewoonlijk doen we het met de symptomen die er zijn, soms met de symptomen die ontbreken, de ’nietsymptomen’.Blauwe nagels bij traplopen en roze nagels in rust is een sterk symptoom voor ernstig zuurstofgebrek. Samen met een diepe, smerige hoest en koorts is het een sterk setje symptomen. Dan is ...

Bijwerkingen

Alle medicijnen kunnen bijwerkingen hebben. Maar ja, zo lezen mensen dat niet. Ze lezen ‘Dit medicijn geeft mij bijwerkingen’. Ze zien vijftig stuks dreigende onaangenaamheden tot vreselijke rampen aan toe. Het zit anders in elkaar. Bijwerkingen zijn de bijwerkingen van de patiënt. Als een medicijn verkeerd valt, dan valt het verkeerd bij de patiënt, niet bij zijn broer. Mensen ...