Advanced search    

Search: authors:"Puntje van pont"

3 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Narcissus

Een jonge jager knielt neer bij een beekje met het helderste water. Als hij knielt ziet hij zijn eigen spiegelbeeld en hij wordt op slag verliefd, op zichzelf. Dit overkwam Narcissus en we hebben heden ten dage nog twee woorden die ons aan deze Griekse mythe doet herinneren.

Natuurbeleving

kans op een leuke prijs. PUNTJE VAN PONT Natuurbeleving Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont geeft elke maand zijn visie bij een van de pedagogische artikelen in Kinderopvang. Het menselijk brein onder

Tomboys en sissy’s

Wat vind je ervan als een man naar je toekomt en tegen je zegt: ‘Ik beschouw vrouwen voor honderd procent als mensen’. Ik neem aan dat je in opstand komt, omdat hij in zijn denken dus kennelijk ook van het tegenovergestelde als mogelijkheid uitgaat, dat een vrouw niet helemaal een mens is.