Advanced search    

Search: authors:"Robert Willemsen"

10 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

ECG-casus ‘Een dame op leeftijd’

De huisarts denkt dat de bradycardie de oorzaak van de klachten is en maakt een ECG om de oorzaak van de trage hartfrequentie te achterhalen.

ECG-casus ‘Buikgriep’

U denkt aan buikgriep, maar beoordeelt de pijn als behoorlijk en als niet naadloos passend bij een simpele buikgriep. U besluit een ECG te maken.

ECG-casus ‘Slechte conditie’

omstandigheden. Dat zijn trage, existentiële vragen, maar ze helpen wel om tot echt Robert Willemsen, Karen Konings - contact te komen. Oplossingen bieden gaat voorbij aan de ervaring van het nu. Laat iemand dus

ECG-casus ‘Hypertensie’

Vanwege de matig gereguleerde bloeddruk wordt er een ECG gemaakt.

ECG-casus ‘Trage pols’

Compleet en helder naslagwerk over osteoporose en fractuurpreventie Robert Willemsen Karen Konings Doelgroep (fractuur)verpleegkundigen, praktijkondersteuners, aios huisartsgeneeskunde en artsen in

ECG-casus: hartfalen

Beschrijf het ECG systematisch volgens ECG-10+ en stel de diagnose in de conclusie.1 Wilt u ook een beleidsvoorstel doen? Het juiste antwoord vindt u op www.​henw.​org/​oplossingcasus.

ECG-casus: ‘Twee dagen pijn op de borst’

De huisarts denkt aan een pericarditis in verband met de continue, houdingsafhankelijke pijn. Hij maakt een ECG.

The value of signs, symptoms and plasma heart-type fatty acid-binding protein (H-FABP) in evaluating patients presenting with symptoms possibly matching acute coronary syndrome: background and methods of a diagnostic study in primary care

Background Chest complaints presented to a general practitioner (GP) are frequently caused by diseases which have advantageous outcomes. However, in some cases, acute coronary syndrome (ACS) is present (1.5-22% of cases). The patient’s signs, symptoms and electrocardiography results are insufficient diagnostic tools to distinguish mild disease from ACS. Therefore, most patients...