Advanced search    

Search: authors:"Wim van de Graaf"

6 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

’t mag wat kosten

WIM VAN DE GRAAF - Geld en Pallium; ligt dat moeilijk? Gezien de samenstelling van de lezersdoelgroep kan ik me voorstellen dat de redactie meestal focust op uitgesproken medische en ... behoeven Wlz-instellingen niet langer een CIZ-indicatie voor palliatieve zorg te hebben. Wim van de Graaf (1948) is maatschappelijk werker. ‘Kennen lezers van Pallium de Consultatie­ documenten van de NZA

Is voltooien afmaken?

dan kom ik nog lang niet in de buurt van wat voltooiing schijnt te zijn. Wim van de Graaf (1948) is maatschappelijk werker. ‘Waar blijven we als onze almacht het laat afweten?’ Waar lopen palliatie en

Muurbloem met oren en ogen

-vrijwilligers dus ook naar de gevestigde zorg, naar gezinsvervangende tehuizen, palliatieve units in verpleeghuizen, grote en kleinschalige woon/zorgvoorzieningen. Wim van de Graaf (1948) is maatschappelijk

Nationaal Programma Palliatieve Zorg: waar blijft VPTZ?

andere Wim van de Graaf (1948) is maatschappelijk werker. Wat me begint te verontrusten, is dat VPTZ nog niet de minste kanttekening heeft geplaatst bij het op te zetten Nationaal Programma Palliatieve

Geen mantelzorger, en dan…?

willen zeggen. Ik ben zo benieuwd hoe uw ervaringen zijn met chte alleenstaande terminaal zieken. Wim van de Graaf (1948) is maatschappelijk werker.

Is Pallium multidisciplinair genoeg?

iets geleerd heb van al die sterfbedden, laat zich niet beantwoorden door statistieken. Wim van de Graaf (1948) is maatschappelijk werker.