Advanced search    

Search: authors:"dr. Hans van Pelt"

27 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Paradigma shift

Bekkers , tandarts-prosthodontist (EPA) en restauratief tandarts, Teun Domburg, tandarts, dr. Véronique Gerardu, tandarts, Marleen de Groot, tandarts, dr. Nynke Tymstra, tandarts 3 Dr. Hans van Pelt

Controlefoto en collegialiteit

kunt zien ano Dr. Hans van Pelt, hoofdredacteur TP Kennistoets Iedere maand verschijnt een kennistoets gebaseerd op de artikelen uit dit tijdschrift. Deze kennistoets draagt bij aan een betere

De D van ‘digital dentistry’

In deze TP onder meer aandacht voor het proefschrift van Joerd van der Meer. Ik citeer hem daaruit: ‘We hebben een digitale voorsprong op landen om ons heen en we streven er in Nederland naar om de 3D-tandarts van de toekomst op te leiden.’ Een belangrijke voorwaarde om dat te laten slagen is dat de drie opleidingen op dit gebied gaan samenwerken.

Meer MOED

Is het niet tijd nu de HOED (Huisartsen Onder Eén Dak) in opmars is voor meer Mondzorg Onder Eén Dak?

Super visie

vereist samenwerken met deelspecialisten. Een tarief voor een interdisciplinair consult is gesneuveld. Wie neemt het voortouw? Dr. Hans van Pelt TP Kennistoets Iedere maand verschijnt een kennistoets

De overheid bepaalt de regels

politiek de leiding. De overheid bepaalt immers de regels! Dr. Hans van Pelt, hoofdredacteur TP Kennistoets Iedere maand verschijnt een kennistoets gebaseerd op de artikelen uit dit tijdschrift. Deze

Weerstand

geleden in Zwitserland is gebeurd. Dr. Hans van Pelt TP Kennistoets Iedere maand verschijnt een kennistoets gebaseerd op de artikelen uit dit tijdschrift. Deze kennistoets draagt bij aan een betere

Keep dreaming

wetenschappelijk verantwoord te zijn en binnen Nederlandse normen sociaal aanvaardbaar. Uitgever: mr. drs. Paul Dijkstra Dr. Hans van Pelt Hoofdredacteur dr. Hans van Pelt, tandarts-prosthodontist (EPA) en

KiMo-vrees

geeft de KNMT, de grootste vertegenwoordiger van de Nederlandse tandartsen, zo’n belangrijk initiatief toch uit handen! Is dat ‘tot bevordering der tandheelkunde’? dr. Hans van Pelt, hoofdredacteur TP

Letselschade

letselschadehaai – en dan weet ik niet wat de kosten zijn van de VVAA inclusief de kosten van mijn eigen advocaat. Daar gaat onze verzekeringspremie ...” dr. Hans van Pelt, hoofdredacteur

Dentoalveolair defect

voorwaarts zijn. Veel onnodig briefgeschrijf zou ermee voorkomen worden en die tijd kan weer besteed worden aan inhoudelijk overleg en vakverdieping. dr. Hans van Pelt, hoofdredacteur kennistoets draagt bij

David en goliath

politiek. TP wenst u plezierige eindejaarsdagen en een voorspoedig 2015. dr. Hans van Pelt, hoofdredacteur TP Kennistoets Iedere maand verschijnt een kennistoets gebaseerd op de artikelen uit dit

Gevraagd

Schippers, die nog tot 1 juli dag en nacht bereikbaar zal zijn via het nummer 0900-1001 ( 0,75 per minuut, daarna 4,75). dr. Hans van Pelt, hoofdredacteur TP Kennistoets Iedere maand verschijnt een

(On)Gezonde prikkels

leiden tot ongezonde prikkels. Levenslang behoud van de eigen tanden en kiezen is immers het ideaal in plaats van preventief implanteren. Of is dit een beetje te veel out of the box? dr. Hans van Pelt

Gejuich en gejoel

buitenland? meer waardering voor onze inzet zou wonderen doen en de broodnodige rust brengen waarnaar onze tandheelkundige teams dr. Hans van Pelt, hoofdredacteur Cementeren van zirconia

NZa

samenleving. Het mag langzamerhand hardop gezegd: totdat het tegendeel wordt bewezen verdient de NZa ons vertrouwen niet meer. KNMT en ANT: p naar de nationale ombudsman! dr. Hans van Pelt, hoofdredacteur

In quarantaine

dat ziekmakende richtlijnen de praktijk bereiken. dr. Hans van Pelt, hoofdredacteur Gefaseerd

Goud!

tandheelkunde niet duur is, omdat onze producten zeer duurzaam zijn! Hopelijk opent het ogen. De gouden standaard zijn we zelf, mits we het elke dag waarmaken. dr. Hans van Pelt, hoofdredacteur Niet duur Wel

Woorden en daden

. Hans van Pelt, hoofdredacteur ... verzekeraars geopend. Zo niet, dan ligt er een heel jaar voor ons om hun dit uit te leggen. Stoppen met zeuren, want het glas is niet meer leeg maar inmiddels half Proost! En een gezond en gelukkig 2014. dr

Happy ending?

aangeboden kopij wetenschappelijk verantwoord te zijn en binnen Nederlandse normen sociaal aanvaardbaar. Hoofdredacteur a. i.: dr. Hans van Pelt, tandarts-prosthodontist Op alle bijdragen in deze uitgave zijn ... in een simulator: van de echte realiteit naar een virtuele realiteit. Ook hier geldt dat ieder voordeel ze nadeel heb. dr. Hans van Pelt, hoofdredacteur a.i.