Advanced search    

Search: authors:"dr. Hans van Pelt"

18 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Praatjes…

-implantoloog en restauratief tandarts (EPA) , Teun Domburg, tandarts, dr. Véronique Gerardu, tandarts, Marleen de Groot, tandarts, dr. Erik Meijer, tandarts-parodontoloog, dr. Nynke Tymstra, tandarts 3 Dr. Hans ... van Pelt , hoofdredacteur TP TandartsPraktijk Tandartspraktijk (TP) is een uitgave van Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. Het is een vaktijdschrift dat zich tot doel stelt te

Paradigma shift

Bekkers , tandarts-prosthodontist (EPA) en restauratief tandarts, Teun Domburg, tandarts, dr. Véronique Gerardu, tandarts, Marleen de Groot, tandarts, dr. Nynke Tymstra, tandarts 3 Dr. Hans van Pelt

Dank je wel, Luzi!

In 1986 werd prof.dr. Luzi Abraham-Inpijn door een ACTA-collega gevraagd naar haar mening over een medisch probleem. Ze gaf niet alleen antwoord, maar verstrekte ook meer informatie over de aandoening en gaf advies hoe het beste te handelen.

Controlefoto en collegialiteit

kunt zien ano Dr. Hans van Pelt, hoofdredacteur TP Kennistoets Iedere maand verschijnt een kennistoets gebaseerd op de artikelen uit dit tijdschrift. Deze kennistoets draagt bij aan een betere

De D van ‘digital dentistry’

In deze TP onder meer aandacht voor het proefschrift van Joerd van der Meer. Ik citeer hem daaruit: ‘We hebben een digitale voorsprong op landen om ons heen en we streven er in Nederland naar om de 3D-tandarts van de toekomst op te leiden.’ Een belangrijke voorwaarde om dat te laten slagen is dat de drie opleidingen op dit gebied gaan samenwerken.

Meer MOED

Is het niet tijd nu de HOED (Huisartsen Onder Eén Dak) in opmars is voor meer Mondzorg Onder Eén Dak?

Super visie

vereist samenwerken met deelspecialisten. Een tarief voor een interdisciplinair consult is gesneuveld. Wie neemt het voortouw? Dr. Hans van Pelt TP Kennistoets Iedere maand verschijnt een kennistoets

Weerstand

geleden in Zwitserland is gebeurd. Dr. Hans van Pelt TP Kennistoets Iedere maand verschijnt een kennistoets gebaseerd op de artikelen uit dit tijdschrift. Deze kennistoets draagt bij aan een betere

Keep dreaming

wetenschappelijk verantwoord te zijn en binnen Nederlandse normen sociaal aanvaardbaar. Uitgever: mr. drs. Paul Dijkstra Dr. Hans van Pelt Hoofdredacteur dr. Hans van Pelt, tandarts-prosthodontist (EPA) en

KiMo-vrees

geeft de KNMT, de grootste vertegenwoordiger van de Nederlandse tandartsen, zo’n belangrijk initiatief toch uit handen! Is dat ‘tot bevordering der tandheelkunde’? dr. Hans van Pelt, hoofdredacteur TP

Letselschade

letselschadehaai – en dan weet ik niet wat de kosten zijn van de VVAA inclusief de kosten van mijn eigen advocaat. Daar gaat onze verzekeringspremie ...” dr. Hans van Pelt, hoofdredacteur

Gevraagd

Schippers, die nog tot 1 juli dag en nacht bereikbaar zal zijn via het nummer 0900-1001 ( 0,75 per minuut, daarna 4,75). dr. Hans van Pelt, hoofdredacteur TP Kennistoets Iedere maand verschijnt een

(On)Gezonde prikkels

leiden tot ongezonde prikkels. Levenslang behoud van de eigen tanden en kiezen is immers het ideaal in plaats van preventief implanteren. Of is dit een beetje te veel out of the box? dr. Hans van Pelt

Goud!

tandheelkunde niet duur is, omdat onze producten zeer duurzaam zijn! Hopelijk opent het ogen. De gouden standaard zijn we zelf, mits we het elke dag waarmaken. dr. Hans van Pelt, hoofdredacteur Niet duur Wel

‘Preventie? Altijd!

houdt de moed er nog in? Wie schrijft de volgende brief aan de uit de vorige eeuw. NZa en het ministerie? dr. Hans van Pelt, hoofdredacteur a.i. FEEDBACK POST DEGEVARENVAN ORALEPIERCINGS

Quality time

nagedacht en het werkt al meer dan tien jaar. Over vier jaar met zn allen naar Oostende? Voor de zekerheid wel met de auto, want je met op tijd aanwezig zijn. dr. Hans van Pelt, hoofdredacteur a.i.

Inspirerend

Mnchen en moet de tweede helft nog Is er nog uitzicht op ten minste een gelijkspel? dr. Hans van Pelt, hoofdredacteur a.i. MOOIEVLEKKEN COMMUNICATIE AANSPRAKELIJK

Duurzame mondzorg

poetsen, rageren en stokeren dus dr. Hans van Pelt PREMOLARENWORDEN TANDARTSIN