Advanced search    

Search: authors:"drs. Sandrine van Selm"

1 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Case report. Het herkennen en behandelen van een idiopathische partiƫle trombose van het corpus cavernosum, een zeldzaam en wellicht onbekend fenomeen in de acute urologie

. Jongerius anios urologie drs. Sandrine van Selm uroloog dr. Jack J.H. Beck uroloog (FEBU), medisch seksuoloog (FECSM) 1. Weyne E , Schillebeeckx C , Jamaer C , et al. Idiopathic partial thrombosis (IPT) of