Advanced search    

Search: authors:"prof. dr. Harm Kuipers"

1 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Toekomst prostaatkankerzorg door de ogen van de patiƫnt: de tijd is er rijp voor

ProstaatKankerStichting.nl prof. dr. Harm Kuipers lid Kwaliteitscommissie ProstaatKankerStichting.nl 1. Siesling S , Sonke G , Raaf A de, et al. Kankerzorg in beeld . Utercht: IKNL; 2014 . 2. Barocas DA , Mitchell R , Chang