Advanced search    

Search: puzzel

The page you are looking for is no longer available: X-puzzel #10. Showing search results instead.

30 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

X-puzzel #15

vaak zeer dankbaar voor deze minimaal invasieve en betrekkelijk goedkope ingreep. X-PUZZEL Voor u ziet u een bitewingopname gemaakt tijdens een periodiek mondonderzoek van een 33-jarige mannelijke

X-puzzel #14

X-puzzel #14 0 door Reinier Hoogeveen en Frédérique San Giorgi , ACTA, sectie Radiologie | TANDARTSPRAKTIJK 35 - De vorige generatie ging uit van retentieve methodieken en dacht met dezelfde ... dingen is als maar met een paar degelijke handvatten gewerkt wordt – die over tien jaar zo niet langer nog niet versleten zijn. X-PUZZEL In het kader van een orthodontische behandelingsplanning wordt een

X-puzzel #12

X-puzzel #12 0 door Reinier Hoogeveen en Frédérique San Giorgi , ACTA, afdeling Orale Radiologie | TANDARTSPRAKTIJK 29 - Evaluatie De behandeling van een Angle klasse III-afwijking is een ... de groei volledig is gestopt. X-PUZZEL Een 27­ jarige vrouw overweegt een orthodontische behande­ ling te ondergaan waarvan zij weet dat daarbij waarschijnlijk ook orthognatische chirurgie nodig zal

X-puzzel #9

X-puzzel #9 0 door Frédérique San Giorgi en Reinier Hoogeveen , ACTA, afdeling Orale Radiologie | TANDARTSPRAKTIJK 23 - onderzoek op dit gebied beschikbaar (meer dan 300 artikelen en twee dikke ... winkelmandje legt als waarmee hij hoekstukken, spiegels, sondes en een intraorale camera bestelt. X-PUZZEL Een 31-jarige mannelijke patiënt meldt zich bij ons voor het maken van een panoramaopname. Deze is

X-puzzel #8

X-puzzel #8 Geachte Redactie 0 1 0 door Reinier Hoogeveen en Frédérique San Giorgi , ACTA, afdeling Orale Radiologie 1 dr. Erwin Berkhout voorzitter Ned. Vereniging voor DentoMaxilloFaciale Radio­ ... ) 24 mnd (permanent) 24 mnd X-PUZZEL Bij een achtjarige jongen is sprake van vertraagde eruptie van de 21. De 11 is wel door, de 12 is onderweg, maar de 61 en 62 zitten er nog en zijn niet mobiel. Bij

X-puzzel #7

X-puzzel #7 0 door Frédérique San Giorgi en Reinier Hoogeveen , ACTA, afdeling Orale Radiologie Op afbeelding 1 zijn de elementen 34,35,36 zichtbaar. Het gaat hier om een 56-jarige man, bij wie

X-puzzel #6

X-puzzel #6 0 Reinier Hoogeveen Frédérique San Giorgi ACTA , afdeling Radiologie | TANDARTSPRAKTIJK 11 - Bij een meisje van 8 jaar en 4 maanden jaar is sprake van een fors ruimtegebrek. In de ... eigenlijk de eerste tekenen van calcificatie van deze elementen? De vraag die we u deze keer in de X-puzzel voorleggen is: Wat zijn uw gedachten over extractie van gecompromitteerde eerste bovenmolaren en het

X-puzzel #5

X-puzzel #5 0 Frédérique San Giorgi Reinier Hoogeveen ACTA , afdeling Orale Radiologie het vacuüm in de mond wordt opgeheven. Een duim inpakken in een jasje kent vele vormen, maar die zie je in ... gewoonte de verandering in het mondgebied nog reversibel. X-PUZZEL Een 47-jarige man zonder relevante medische anamnese meldde zich bij de orthodontist voor het opstellen van een uitgebreid orthodontisch

X-puzzel #4

. De kans op prikaccidenten, maar ook de inruimtijd van de thermodesinfector, wordt hiermee behoorlijk verlaagd (afbeelding 3a-b). X-PUZZEL Tijdens de studentenbehandeling op ACTA stond een

X-puzzel #3

-beeldvorming van de patiënte van dit artikel. X-PUZZEL Een jongeman zonder relevante medische anamnese was op 9-jarige leeftijd tegen een paal gefietst, met als gevolg een trauma in het bovenfront

X-puzzel #4 - bevindingen

x-puzzel is, alleen de stukjes passen niet en het beeld is niet compleet. Het blauwe kader toont ons waar de fosforplaat zich ongeveer bevond en het rode de positie van de röntgenbundel. Waar deze

X-puzzel #2

Het betreft hier een mannelijke patiënt van 62 jaar, rolstoelgebonden, bekend met darmpoliepen, hoge bloeddruk, hartritmestoornissen, hoog BMI en dyslipidemie met gebruik van diverse medicatie.

X-puzzel #1

Met ingang van dit nummer plaatsen we in TP een röntgenfoto die we gezamenlijk, dus met u, lezer(es), willen analyseren. Misschien ziet u wel meer dan wij.

X-puzzel #2 - bevindingen

Op pagina 19 toonden we u een bitewing (afbeelding 1) en een solo-opname (afbeelding 2) van de 47/48 van een 62-jarige patiënt en we vroegen u tot welke diagnose u zou komen bij het zien van deze beelden. Dit zijn onze bevindingen:

Hath not thy rose a canker?”: Monstrous Generation and Comic Subversion in King Henry VI, Part 1

glosses the ambiguity surrounding the title “La Pucelle,” which signifies virginity, but also suggests whoredom in its near-homophonic resemblance to the slur, “puzzel” (25-26). Her frequent association

Geachte Redactie,

) 24 mnd (permanent) 24 mnd X-PUZZEL Bij een achtjarige jongen is sprake van vertraagde eruptie van de 21. De 11 is wel door, de 12 is onderweg, maar de 61 en 62 zitten er nog en zijn niet mobiel. Bij

Complexe bekkenfractuur sneller hersteld dankzij 3D

van de breuk. Dat is een soort puzzel. Een multidisciplinair team van een traumachirurg, een technisch geneeskundige en een werktuigbouwkundige bekijken welk segment waar naartoe moet om de breuk te ... herstellen. Als de puzzel is gelegd en iedereen is akkoord, worden de plaat en de boormalletjes ontworpen en gemaakt door Witec, een bedrijf dat fijnmechanische delen produceert. De onderdelen gaan terug naar

5 tips: voor het werken met de schijf van vijf

cognitief aan de slag kunnen. Bijvoorbeeld wat tafeltjes en stoeltjes waar kinderen geconcentreerd bezig kunnen zijn met een spelletje, een puzzel. En zorg ook dat er ruimte is voor beweegactiviteiten, zowel

Marjolijn Steegman: ‘Ook in mijn werk moet ik snel schakelen’

trucjes in. Je krijgt bijvoorbeeld een navigatiekaart uit 1950 waar heel veel wegen van nu niet op staan. Het is een ingewikkelde puzzel om dan toch je weg te vinden, maar dat is nou juist de uitdaging