Huisarts en wetenschap

http://link.springer.com/journal/12445

List of Papers (Total 739)

Gespecialiseerd overzicht van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen

Samenvatting Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen komen vaker voor dan we denken. Er is steeds meer aandacht voor de invloed van persoonlijkheidsstoornissen in de tweede helft van het leven. Niet alleen voor de patiënt, maar ook voor impact op diens omgeving. Wetenschappelijk onderzoek over persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen staat nog in de kinderschoenen. Dit boek geeft...

Slachtoffers van geweld hebben vaak levenslang

Samenvatting Van daar naar u is een zeer verhelderend boek over de wijze waarop geweld diepe sporen nalaat in de belevingstoestand van het slachtoffer en de manier waarop dit de relaties met anderen kan beïnvloeden.

Huisarts werkt in de toekomst wijkgericht

SamenvattingWijkgericht werken lijkt de nieuwe panacee. Maar wat is het? Werkt het? En wat moet de huisarts ermee?

Injecties in bil bij knieartrose

SamenvattingBij het artikel ‘Onderzoek naar injecties in de bil bij knieartrose’ van Marianne Mol (Huisarts Wet 2018;61(9):67) verschenen op de website enkele reacties. Daar staan ook de bijbehorende referenties.

Beter balanceren tussen over- en onderdiagnostiek bij Mycoplasma genitalium

Samenvatting Mycoplasma genitalium (Mg) is een seksueel overdraagbaar micro-organisme, maar de mate van pathogeniteit is vooralsnog onduidelijk. Bij persisterende klachten van uretritis en PID is Mg-diagnostiek aangewezen. Ongericht testen op Mg bij mensen zonder symptomen is nadrukkelijk af te raden om onnodige schade door overdiagnostiek en overbehandeling te voorkomen...

Probiotica tegen diarree bij antibiotica

Samenvatting Patiënten die antibiotica gebruiken kunnen last krijgen van diarree. Wanneer zij behalve antibiotica ook probiotica krijgen, kan het risico op diarree met 60% verminderen. Maar omdat het risico laag is, moeten om één geval van diarree bij antibioticagebruik te voorkomen 42 mensen probiotica gebruiken. Dat ontdekten de auteurs van een Cochrane-review, maar de...

Kernwaarden huisartsgeneeskunde op de schop?

SamenvattingContinuïteit, generalistische en persoonsgerichte zorg zijn al decennialang belangrijke kernwaarden van ons vak. Deze kernwaarden zijn terug te vinden in de Europese definitie van de huisartsgeneeskunde, voor het eerst vastgelegd tijdens de Woudschoten-conferentie in 1959.

Glasgow Coma Scale

SamenvattingDe auteurs beschrijven dat de Glasgow Coma Scale (GCS) in 1974 is ontwikkeld. Voor welk doel werd de GCS ontwikkeld en gevalideerd?

Minder drinken dankzij de Maxx-app

SamenvattingMensen die zelfstandig willen minderen of stoppen met alcohol drinken, kunnen daarvoor de app Maxx gebruiken. Deze gratis app ondersteunt gebruikers op een positieve en praktische manier. Wat is uw Maxx vandaag?

Eerste evaluatie bij slangenbeet door huisarts?

SamenvattingHet Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) onderschrijft niet de bewering van Vendrik en co-auteurs dat de huisarts bij slangenbeten uitstekend in staat is een eerste evaluatie uit te voeren – algemene beoordeling van de patiënt, immobilisatie van de aangedane extremiteit, achterhalen van de soort en giftigheid.

Naar betere diabeteszorg tijdens de ramadan

Samenvatting Huisartsen en praktijkondersteuners hebben jaarlijks te maken met diabetespatiënten die graag willen vasten tijdens de ramadan, vaak tegen medisch advies in. Het is onduidelijk wat de omvang is van de glykemische ontregelingen door het vasten in Nederland, maar uit internationaal onderzoek blijkt dat de kans op acute complicaties tijdens de ramadan sterk is...

Nieuw overzicht medische geschiedenis

Samenvatting Het laatste boek over medische geschiedenis verscheen meer dan dertig jaar geleden. Alleen de Canon der Geneeskunde van Nederland (2009) is jonger, maar een canon is per definitie vrij fragmentarisch van opzet. Het werd dan ook tijd voor een nieuw boek over medische geschiedenis.

Dwangstoornissen in de praktijk

Samenvatting Psychiater Menno Oosterhoff is gespecialiseerd in dwangstoornissen. Hij is ook ervaringsdeskundige. In dit boek beschrijft hij op creatieve wijze de impact van dwangstoornissen op het persoonlijke, sociale en maatschappelijke leven en maakt zijn unieke kennis voor iedereen toegankelijk. Oosterhoff maakt het graduele disfunctioneren zichtbaar aan de hand van...

Begeleiding van ADHD bij volwassenen

Samenvatting Van alle volwassenen in Nederland heeft 3% ADHD. Dit boek biedt een overzicht van de huidige stand van de wetenschap, en van de diagnostiek en behandeling. Het richt zich zowel op de beginnende als op de ervaren hulpverlener.

Opkomst oncologisch bevolkingsonderzoek kan beter

SamenvattingDe opkomstcijfers van de oncologische bevolkingsonderzoeken (BVO’s) in de grote steden behoren tot de laagste van Nederland. De grote diversiteit in sociaal-economische en culturele achtergronden van de inwoners speelt hierbij vermoedelijk een rol. Nieuw onderzoek in Den Haag richt zich op de oorzaken en verklaringen van deze verschillen en op de optimalisatie van de...

Zeldzame aandoeningen

SamenvattingNijnuis deed kwalitatief onderzoek naar ervaringen van ouders van kinderen met een zeldzame ziekte. Met welk doel brengt zij daarvan verslag uit aan huisartsen?

Geen pijnvermindering door ondansetron bij PDS

Samenvatting Goede voorlichting en niet-medicamenteuze adviezen vormen de hoeksteen van de behandeling van het prikkelbaredarmsyndroom (PDS). Bij onvoldoende effect kan medicamenteuze behandeling worden overwogen. De NHG-Standaard Prikkelbaredarmsyndroom bespreekt geen serotonine-antagonisten zoals ondansetron. 1 Een proefbehandeling met ondansetron 1 dd 4 mg (ophogen tot...

Onderzoek naar injecties in de bil bij knieartrose

Samenvatting Een intramusculaire corticosteroïdinjectie is wellicht een alternatief voor een intra-articulaire injectie bij patiënten met knieartrose. Uit een onderzoek bij patiënten met heupartrose bleek namelijk dat een intramusculaire injectie een klinisch significante vermindering van pijnklachten gaf. Het effect van een intramusculaire injectie hield ook langer aan. Het is...

Matig boek over rugklachten

Samenvatting Dit boek beschrijft op toegankelijke wijze wat er gebeurt als iemand rugklachten heeft, hoe de patiënt daarmee moet omgaan en hoe hij (ergere) rugpijn kan voorkomen. Het bevat veel beeldmateriaal en praktische oefeningen. Daardoor is het boek bruikbaar bij voorlichting aan patiënten. De auteurs wijken echter wel enigszins af van de standaarden.

Standaardwerk over behandeling alledaagse klachten

Samenvatting Dit heerlijk overzichtelijke leer- en naslagboek, tevens voorzien van toegangscode tot app en internetversie, biedt (huis)artsen en coassistenten bruikbare handvatten bij de behandeling van alledaagse klachten in de huisartsenpraktijk. Een aanrader!

Een uitgesteld antibioticarecept bij luchtweginfecties

Samenvatting Een uitgesteld antibioticarecept bij luchtweginfecties leidt tot minder antibioticagebruik zonder dat er meer complicaties optreden en resulteert in een gelijke patiënttevredenheid. Dat is de conclusie van een Cochrane-review naar het effect van uitgestelde antibioticarecepten bij luchtweginfecties. Alleen géén recept uitschrijven leidt tot nog minder...

Dagbesteding en cognitieve stoornissen

SamenvattingVolgens Groen-Van de Ven et al. zijn er drie sleutelmomenten in het besluitvormingsproces rond dagbesteding. Onder andere de aanvankelijke verwachtingen van dagbesteding spelen een belangrijke rol in de beslissing. Kinderen van personen met dementie hebben vaak positieve verwachtingen van dagbesteding, in tegenstelling tot de dementerenden zelf. Hoe staan hun partners...

De kunst van het voorspellen

SamenvattingMensen zijn geneigd toekomstige beperkingen somberder in te zien dan dat ze daadwerkelijk zijn. In de psychologie heet dat poor affective forecasting, zeg maar het beroerd voorspellen van levenskwaliteit in geval van toekomstige ellende.

Onvoldoende bewijs voor fyto-oestrogenen

Samenvatting Veel overgangsconsulentes adviseren fyto-oestrogenen aan vrouwen in de menopauze. Uit onderzoek blijkt dat deze supplementen een lichte afname geven van het aantal opvliegers. Deze behandeling lijkt een veelbelovende stap tussen een expectatief beleid en hormoontherapie, maar er is onvoldoende onafhankelijk bewijs om het gebruik van fyto-oestrogenen aan of af te...