Leven is een risico!

Kinderopvang, Jul 2018

Samenvatting Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont geeft elke maand zijn visie bij een van de pedagogische artikelen in Kinderopvang.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41189-018-0116-3.pdf

Leven is een risico!

22 rKeINnDdEaRnOoPoVAkNhGun|juli/rAisic ou'Gsu toSTeustSa2a0n18. Het eerste gebied is lichamelijk en dus moeten kinderen de boom in. Ze moeten hun lijf leren kennen en wat ze daarmee kunnen en niet kunnen. En nee, dat leer je dus niet op een tablet. Het tweede gebied is emotioneel en dus moeten kinderen leren zichzelf te leren kennen en durven zich aan anderen te laten zien. Het derde gebied is sociaal en daarom moeten kinderen het risico leren nemen zich werkelijk aan anderen te binden. Het vierde gebied is de cognitieve ontwikkeling en dus moeten kinderen leren hoe de wereld in elkaar zit (waarom valt een blokje naar beneden en vliegt een ballon omhoog?). Maar om daar achter te - BLAUWE PLEKKEN Reinate beaamt dat avontuurlijk spelen in de kinderopvang best complexe materie is. ?De grens tussen veiligheid en uitdaging is best klein. Bovendien zijn kinderopvangorganisaties vaak bang voor sancties van de ggd. Ze laten zich hierdoor soms te veel (af )leiden. Begrijpelijk, maar hartstikke zonde! Juist door van tevoren te bedenken welke risico?s aan een activiteit kleven - brandgevaar, sneetjes, vallen ? en welke gevolgen dit voor een kind kan hebben, kun je goed onderbouwen waarom en hoe je deze activiteit aanbiedt en wat je doet in een noodsituatie. Mijn ervaring is dat de ggd er dan TIPS VOOR EEN AVONTUURLIJK INGERICHTE BUITENRUIMTE: ? Zorg voor afwisselende plekjes en materialen. ? Bied genoeg gelegenheid voor klimmen, klauteren, balanceren of verstoppen. Bijvoorbeeld een heuveltje: kinderen kunnen erover heen klauteren, ervan afrollen en zich erachter verstoppen. Ook wakkert het de fantasie aan: de heuvel wordt een vulkaan of een picknickplek. ? Cre?er mogelijkheden om kinderen van steen naar steen of van stam naar stam te laten springen. ? Kies voor creatieve materialen zoals boomstammen, planken, autobanden, kratten, kartonnen dozen, oude kleden of keukengerei. Goed voor de fantasie! ? Maak plekjes waar kinderen uit het zicht kunnen spelen; ze spelen dan vaak anders. ? Laat kinderen vrij in hun spel. Juist dan ontstaan kansen en mogelijkheden voor avontuurlijk buitenspel! meestal geen punt van maakt. Dat is wel het geval als pm?ers niet weten wat ze moeten doen bij perikelen. Daarom is beleid opstellen zo belangrijk. En licht altijd de ouders in over jullie visie op risicovol buitenspel en de positieve effecten ervan op de ontwikkeling van hun kind. Vergeet vooral niet te melden dat het dus af en toe kan voorkomen dat hun kind een schram of een bult heeft.? < l even is een risico! Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont geeft elke maand zijn visie bij een van de pedagogische artikelen in Kinderopvang. Niets is zo risicovol voor het leven van het kind dan het uitsluiten van risico ?n het leven van het kind. Het leven is immers risicovol. Als iemand je belooft een leven lang bij je te blijven,dan neem je een risico. Als je een huis koopt, neem je een risico. Als je op reis gaat, neem je een risico. Als je een kind wil, neem je een risico. Het leven is vergeven van de risico?s. En als je jeugd er is om je een beetje op het latere leven voor te bereiden, dan eist het inschatten van risico?s daarin dan van nature een behoorlijke plek op. De ontwikkelingspsychologie kent vier grote gebieden en op al die gebieden moeten we kindekomen moet je wel een blokje mogen laten vallen en een ballon los mogen laten. Pedagogische veiligheid is dus niet kinderen tegenhouden die een risico nemen, maar een zo groot mogelijk gebied cre?ren waarin dat juist kan. Goed beschouwd is risico het beste groeimiddel voor de ontwikkeling van de kinderen waar je in je werk verantwoordelijkheid over draagt. < ?Kinderen moeten de boom in?


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41189-018-0116-3.pdf

Bohn Stafleu van Loghum. Leven is een risico!, Kinderopvang, 2018, 22-22, DOI: 10.1007/s41189-018-0116-3