Keerpunt

Mednet, Oct 2011

Waarom hebt u zich gespecialiseerd in brandwonden? “Tijdens mijn vierde studiejaar volgde ik een college van prof. dr. Rudy Hermans, mede-oprichter van de Nederlandse Brandwonden Stichting. Dat sprak me zo aan dat ik naar Beverwijk ben gegaan om onderzoek te doen. De littekenproblematiek gaf voor mij de doorslag om als plastisch chirurg aan de slag te gaan. Ik heb promotieonderzoek gedaan naar het verbeteren van littekenvorming door toepassing van een nieuwe vorm van kunsthuid. Ook ben ik tijdens mijn opleiding nauw betrokken geweest bij de hulp aan de slachtoffers van de Volendam-ramp. Die gebeurtenis had een grote impact, ook op hulpverleners.” Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen in de brandwondenzorg? “Vroeger draaide brandwondengeneeskunde vooral om overleving. Nu valt de grootste winst te behalen in het verbeteren van de huidkwaliteit. Met name Tissue Engineering van huid en kraakbeen en de verbetering van oor- en neusreconstructies zijn belangrijke aandachtspunten. De ontwikkelingen ...

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12462-011-0031-9.pdf

Keerpunt

- Waarom hebt u zich gespecialiseerd in brandwonden? tijdens mijn vierde studiejaar volgde ik een college van prof. dr. rudy Hermans, mede-oprichter van de nederlandse brandwonden stichting. Dat sprak me zo aan dat ik naar beverwijk ben gegaan om onderzoek te doen. De littekenproblematiek gaf voor mij de doorslag om als plastisch chirurg aan de slag te gaan. Ik heb promotieonderzoek gedaan naar het verbeteren van littekenvorming door toepassing van een nieuwe vorm van kunsthuid. Ook ben ik tijdens mijn opleiding nauw betrokken geweest bij de hulp aan de slachtoefrs van de Volendam-ramp. Die gebeurtenis had een grote impact, ook op hulpverleners. Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen in de brandwondenzorg? Vroeger draaide brandwondengeneeskunde vooral om overleving. nu valt de grootste winst te behalen in het verbeteren van de huidkwaliteit. Met name tissue engineering van huid en kraakbeen en de verbetering van oor- en neusreconstructies zijn belangrijke aandachtspunten. De ontwikkelingen op het gebied van perforatorplastieken kunnen op de lange termijn voor verbetering zorgen. Wat betekent de nieuwe leerstoel? naast extra aandacht voor brandwondengeneeskunde, heb ik vanuit het VUmc meer en kortere lijnen om onderzoek te doen. Het brandwondencentrum is gevestigd in een perifere instelling, daarom is deze link met de academie erg belangrijk. bij het VUmc zal ik, naast colleges geven, ook in een lab gaan werken aan verbetering van kunsthuid en kraakbeen. Naastduizendenlandgenotenvestigen ooksteedsmeerNederlandseartsenzich aandeSpaanseCosta.Omhetwerkvan dezeartseninbeeldtebrengen,maakte Omroep MaxinsamenwerkingmetEndemoldedocu-soapDokters aan de Costa, dievanafvrijdag14januariopNederland 1tezienis. De programmamakers volgden een paar n ederlandse huisartsen, een cardioloog en verschillende paramedici. aan de spaanse Costas zijn in totaal zon vijftien n ederlandse artsen werkzaam. Gynaecoloog Walter van Harmelen nam de cameraploeg een paar dagen op sleeptouw tijdens zijn werk aan de Costa. Van Harmelen: In spanje werkt het merendeel van de artsen niet in maatschappen. Ik werk in verschillende privklinieken in de regio. Dat maakt het werk erg afwisselend. Ondanks dat Van Harmelen in spanje werkt, spreekt het merendeel van zijn patinten n ederlands, engels of Duits. Ik merk dat ben arts patinten het prettig vinden als de arts hun eigen taal spreekt. Zelf vind ik het ook leuk om verschillende talen te spreken als ik werk. De gynaecoloog denkt dat de serie vooral aan zal slaan bij het grote publiek in n ederland. Maar ook voor artsen is het leuk om een kijkje in andermans keuken te nemen, vertelt Van Harmelen. Het leuke aan het werk aan de Costa vind ik de afwisseling. Van fertliteit, bevallingen, prolaps tot oncologie, heb ik met alle takken van de gynaecologische zorg te maken. De zorg die ik hier lever, is breder, maar de complexe ziektebeelden zal ik naar de grotere centra moeten doorverwijzen. een bevalling van 32 weken zal ik in een privkliniek nooit tegenkomen. Daarvoor gaan mensen in spanje naar een staatskliniek. Dokters aan de Costa is vanaf 14 januari 2011 elke vrijdag te zien op nederland 1 om 19.25 uur. Er zijn dertien afleveringen.


This is a preview of a remote PDF: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12462-011-0031-9.pdf

dr. Paul van Zuijlen. Keerpunt, Mednet, 2011, 56, DOI: 10.1007/s12462-011-0031-9