Benzodiazepinegebruik en kans op dementie

Tijdschrift voor praktijkondersteuning, Feb 2013

In deBritish Medical Journaldoen Franse onderzoekers verslag van een longitudinaal onderzoek naar het verband tussen benzodiazepinegebruik en het optreden van dementie. Ruim 1000 65-plussers met een gemiddelde leeftijd van 78,2 jaar werden gedurende 15 tot 20 jaar gevolgd. De conclusie liegt er niet om: het gebruik van benzodiazepines verhoogt het risico op dementie met ruim 50%. Wel blijft er nog een aantal vragen over. Zo werd er niet gezocht naar een verband tussen de duur van het gebruik en de kans op dementie. Ook werd er niet gedifferentieerd naar het soort benzodiazepine dat gebruikt werd, of de dosering ervan. Tevens rijst de vraag of het niet zo kan zijn dat benzo’s niet zozeer een oorzakelijke rol spelen bij het ontstaan van dementie, maar dat het gebruik ervan juist een voorbode is van die dementie. Onrust en slaapproblemen kunnen immers wijzen op een beginnende dementie. De onderzoekers sluiten deze mogelijkheid niet geheel uit, maar vinden het niet erg plausibel op grond va ...

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12503-013-0003-y.pdf

Benzodiazepinegebruik en kans op dementie

- De diagnostiek van astma en COPD kan lastig zijn. Anders dan bij bijvoorbeeld diabetes en hypertensie, is er geen eenduidige maat voor. Een ondersteunende diagnostische astma/COPDdienst kan uitkomst bieden. In haar proefschrift stelt Annelies Lucas dat slechts n op de drie patinten met een diagnose astma of COPD of die hier medicatie tegen gebruikten, ook daadwerkelijk bleek te voldoen aan de vastgestelde diagnostische criteria. Ook constateerde ze dat 30% van de gebruikers van inhalatiecorticosteroden dit zonder een duidelijke indicatie gebruikten. Lucas onderzocht de werkwijze en resultaten van de eerstelijns astma/COPD-dienst in vergelijking met een fysiek consult bij de longarts. De astma/COPDdienst legt de gegevens van de longfunctie en de anamnese op papier voor aan een longarts. De longarts beoordeelt de gegevens en rapporteert de gestelde diagnose en het behandeladvies aan de huisarts. De conclusie van het onderzoek luidt dat een astma/ COPD-dienst een valide diagnose en advies kan geven aan de huisarts. Naast deze diagnostische centra kennen we inmiddels ook andere transmurale samenwerkingsvormen waarbij een longarts op papier of digitaal meekijkt in het diagnostische traject en de behandeling door de huisarts. Waar de een dit als een bedreiging en verarming van de eigen zorgverlening ervaart, ziet de ander dit juist als een kans om patinten binnen de eerste lijn te houden. Naast adequate diagnostiek vraagt astma/COPD-zorg veel meer In de British Medical Journal doen Franse onderzoekers verslag van een longitudinaal onderzoek naar het verband tussen benzodiazepinegebruik en het optreden van dementie. Ruim 1000 65-plussers met een gemiddelde leeftijd van 78,2 jaar werden gedurende 15 tot 20 jaar gevolgd. De conclusie liegt er niet om: het gebruik van benzodiazepines verhoogt het risico op dementie met ruim 50%. Wel blijft er nog een aantal vragen over. Zo werd er niet gezocht naar een verband tussen de duur van het gebruik en de kans op dementie. Ook werd er niet gedifferentieerd naar het soort benzodiazepine dat gebruikt werd, of de dosering ervan. Tevens rijst de vraag of het niet zo kan zijn dat benzos niet zozeer een oorzakelijke rol spelen bij het ontstaan van dementie, maar dat het gebruik ervan juist een voorbode is van die dementie. Onrust en slaapproblemen kunnen immers wijzen op een beginnende dementie. De onderzoekers sluiten deze mogelijkheid niet geheel uit, maar vinden het niet erg plausibel op grond van het tijdsverloop tussen het gebruik van de middelen en het ontstaan van de dementie. Als we de resultaten van dit onderzoek voegen bij de negatieve effecten die we al kennen van benzodiazepinen, kunnen we alleen maar concluderen dat van de praktijkorganisatie, zoals een goede samenwerking met bronapotheken en feedback op het voorschrijfbeleid, affiniteit van zorgverleners met deze ziektebeelden, eenduidige registratie in het medisch dossier en een actieve benadering van de doelgroep. Ondersteuning van een astma/COPD dienst kan dan net het verschil maken. Heb jij ervaring met ondersteuning van diagnostische centra en wil je vertellen wat dit betekent voor de zorgverlening in jullie praktijk, laat het ons weten via . Annemieke de Jong Lucas AEM. Support of an asthma/COPD service for general practitioners in daily care [Proefschrift]. Maastricht: Universiteit Maastricht, 2012. voorzichtigheid geboden is bij het voorschrijven van deze middelen. De praktijkondersteuner kan ongetwijfeld een rol spelen bij het signaleren en bespreken van langdurig benzodiazepinegebruik. Paola Gerritsen Billioti de Gage S, et al. Benzodiazepine use and risk of dementia. BMJ 2012;345:e6231.


This is a preview of a remote PDF: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12503-013-0003-y.pdf

Paola Gerritsen. Benzodiazepinegebruik en kans op dementie, Tijdschrift voor praktijkondersteuning, 2013, 3, DOI: 10.1007/s12503-013-0003-y