Buitenland

Tijdschrift voor Urologie, Jul 2018

Henk G. van der Poel

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs13629-018-00217-8.pdf

Buitenland

Henk G. van der Poel 0 0 Tijdschrift voor Urologie, Bohn Stafleu van Loghum , Houten , Nederland - Nederland is klein. We hebben een goede gezondheidszorg, maar we hebben ook goed verzekerde en vaak bemiddelde patiënten. Deze zoeken, niet gerust op een goede afloop van hun behandeling in Nederland, soms hun heil in het buitenland en gaan op zoek naar genezing aldaar. Daarbij is een niet onbelangrijk element dat deze zorg vaak niet in Nederland wordt vergoed door de zorgverzekeraar, en ook niet in het buitenland. De patiënt betaalt dus zelf voor de behandeling. Omdat het doorgaans gaat om nieuwe behandelingen en de patiënt als eigen zorginkoper vermoedelijk weinig ervaring heeft met deze handel, vraag ik me af wie hierop eigenlijk toe zou moeten zien. In deze speciale casuïstiekbijlage bij het Tijdschrift voor Urologie is een casus opgenomen over 177lutetium-behandeling van PSMApositieve (prostaat)tumoren. Behandeling met 177lutetium is inmiddels beperkt beschikbaar in Nederland en de behandelend uroloog kan overwegen deze aan te bieden als daar


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs13629-018-00217-8.pdf

Henk G. van der Poel. Buitenland, Tijdschrift voor Urologie, 2018, 1-1, DOI: 10.1007/s13629-018-00217-8