Dit willen wij

Kinderopvang, Oct 2018

Samenvatting ‘Ik ben fulltime taxichauffeur, mijn vrouw is thuis. We vinden het belangrijk dat een van ons thuis is om Aisha (2) en Amina (4) onze normen en waarden mee te geven. Daarnaast kiezen we bewust voor opvang: kinderen leren meer en sneller van leeftijdgenoten. Amina ging vanaf haar derde en we zagen een enorme vooruitgang, vooral qua sociale vaardigheden. Dat wilden we ook voor Aisha.’

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41189-018-0270-7.pdf

Dit willen wij

Kinderopvang October 2018, Volume 28, Issue 10, pp 13–13 | Cite as Dit willen wij AuthorsAuthors and affiliations Carla Overduin Ouders aan het woord First Online: 05 October 2018 26 Downloads Samenvatting ‘Ik ben fulltime taxichauffeur, mijn vrouw is thuis. We vinden het belangrijk dat een van ons thuis is om Aisha (2) en Amina (4) onze normen en waarden mee te geven. Daarnaast kiezen we bewust voor opvang: kinderen leren meer en sneller van leeftijdgenoten. Amina ging vanaf haar derde en we zagen een enorme vooruitgang, vooral qua sociale vaardigheden. Dat wilden we ook voor Aisha.’ Open image in new window Wie: Naeem Raja (30) met Aisha (2) Waar: Dikkertje Dap, Van Veldhuizenstichting, Rotterdam Waarom kinderopvang? ‘Ik ben fulltime taxichauffeur, mijn vrouw is thuis. We vinden het belangrijk dat een van ons thuis is om Aisha (2) en Amina (4) onze normen en waarden mee te geven. Daarnaast kiezen we bewust voor opvang: kinderen leren meer en sneller van leeftijdgenoten. Amina ging vanaf haar derde en we zagen een enorme vooruitgang, vooral qua sociale vaardigheden. Dat wilden we ook voor Aisha.’ Waarom Dikkertje Dap? ‘Het zijn gemengde groepen. Amina is erg druk en energiek en Dikkertje Dap biedt extra aandacht en duidelijke structuur. Verder is de communicatie met ouders goed. Elke drie maanden evalueren we. Ik zou willen dat scholen dat ook deden: vier toetsmomenten per jaar in plaats van één. Ook bij de schoolkeuze denkt Dikkertje Dap mee. We hebben een school in Rotterdam gevonden die past bij Amina, maar ik zou naar Groningen zijn verhuisd voor de juiste school. De ontwikkeling van een jong kind is zo belangrijk. Als de start niet goed is, is de inhaalslag veel moeilijker.’ U bent van Pakistaanse afkomst, is extra aandacht voor culturen belangrijk? ‘Daar sta ik niet bij stil. Ik vind het belangrijker dat er veel aandacht voor taal is. Met de kinderen praten wij alleen Nederlands. Het is belangrijk dat ze de taal foutloos spreken voor hun latere leven; denk aan solliciteren. Ik ben niet bang dat mijn dochters worden gediscrimineerd, maar ik denk wel dat er scholen zijn waar de verwachtingen automatisch lager zijn als je niet blank bent. Daarom wil ik dat de kinderen goed Nederlands spreken. Wat je zegt, ga je oogsten.’ Ziet u resultaten? ‘Ja, het wordt ook gemeten. Bijvoorbeeld hoe lang een kind met één activiteit bezig kan zijn. In het begin kon Amina dat twee, nu wel veertig minuten. Ik zie ook verschil als ik vergelijk met hun neefjes die tot hun vierde thuis waren. De woordenschat van onze dochters is veel groter.’ WENS ‘Dikkertje Dap heeft een verdieping voor jonge kinderen en een verdieping voor drie-plussers. Ik zou willen dat de doorstroming minder op leeftijd gefocust is, maar meer op de individuele ontwikkeling van het kind. Aisha loopt voor en zou best al kunnen meedraaien met de oudere kinderen.’ ANTWOORD Directeur Renate Verschoor: ‘Mooi dat Naeem zo te spreken is over onze opvang. Zo mogelijk laten we een kind eerder doorstromen, maar het hangt af van meerdere factoren: is er plek, is het kind eraan toe, hoe lang duurt de plaatsing nog? We bieden sowieso ieder kind een programma afgestemd op wat het al kan.’ Copyright information © Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018 Authors and Affiliations Carla Overduin11.http://www.bsl.nl


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41189-018-0270-7.pdf

Carla Overduin. Dit willen wij, Kinderopvang, 2018, 13-13, DOI: 10.1007/s41189-018-0270-7