Telemonitoring biedt geen betere zorg bij ouderen met multimorbiditeit

Huisarts en wetenschap, Nov 2012

Simon Eijsenga

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-012-0241-1.pdf

Telemonitoring biedt geen betere zorg bij ouderen met multimorbiditeit

Door de vergrijzing zal de toekomstige generatie huisartsen in zijn patintenpopulatie het aandeel ouderen met multimorbiditeit zien toenemen. Deze groep vraagt doorgaans meer zorg, ook in de vorm van visites. Kan de zorg voor deze groep patinten verbeterd worden door dagelijks aan thuismonitoring te doen met behulp van nieuwe technologische mogelijkheden? In een RCT uit de VS werden 205 ouderen (gemiddelde leeftijd 80,3 jaar) geselecteerd met het hoogste risico om opgenomen te worden in een ziekenhuis of een bezoek aan de spoedeisende hulp te moeten brengen op basis van onder andere hun leeftijd, ziekenhuisopnames in het verleden en comorbiditeit/ multimorbiditeit. Exclusiecriteria waren onder andere patinten die in een verHenk Schers Yakahashi PY, et al. A randomized controlled trial of telemonitoring in older adults with multiple health issues to prevent hospitalizations and emergency department visits telemonitoring in older adults. Arch Intern Med 2012;172:773-9. - Therapietrouw beter door sms-reminders De therapietrouw neemt toe wanneer patinten die hun medicatie vergeten in te nemen sms reminders krijgen. Dat concluderen Nederlandse onderzoekers die een onderzoek deden naar het ver beteren van therapietrouw bij diabetes patinten. De onderzoekers benaderden diabeten die minder dan 80% van de voorgeschreven antidiabetica afhaalden bij hun apotheek. Slechts een derde van de geschikte patinten deed uiteindelijk mee aan het onderzoek. Alle 104 patinten kregen een elektronische pillendoos die registreert of mensen hun pillen op tijd slikken, of eigenlijk of patinten hun medicijnendoosje op het juiste tijdstip openen en sluiten. De patinten in de interventiepleeghuis woonden of dementie hadden. Elke patint in de interventiegroep kreeg een telemonitorapparaat thuis en uitleg over het gebruik hiervan. Dagelijks vulden de patinten een vragenlijst op het apparaat in en werden met behulp van het apparaat metingen verricht zoals gewicht, bloeddruk, bloedsuikerspiegel en pulse-oximetrie. De gegevens werden dagelijks verzonden en bekeken door een speciaal getrainde verpleegkundige. Zij nam contact met de patint op als daarvoor aanleiding was. Dat contact verliep telefonisch of via de functionaliteit videogesprek op het telemonitorapparaat, ook in het weekend. Zo nodig nam de verpleegkundige contact op met de primary care physician van de patint. Deze gang van zaken werd vergeleken met de gebruikelijke zorg. Na 12 maanden had in de telemonitorgroep 63,7% een ziekenhuisopname en/of een bezoek aan de spoedeisende hulp doorgemaakt, tegenover 57,3% in de groep die gebruikelijke zorg ontving. Dit verschil was niet significant. In de telemonitorgroep overleden 15 patinten groep kregen bovendien sms-reminders als ze het medicijnendoosje niet binnen de vastgestelde tijd openden en sloten. De patinten werden 6 maanden gevolgd. Een kwart van de patinten stopte met het doosje. Van degenen die het volhielden was de therapietrouw hoger in de interventiegroep. Ze namen de medicatie vaker binnen de afgesproken periode (57% versus 43%), en ook berhaupt vaker. Gemiddeld waren daarvoor per patint ongeveer 100 smsjes nodig in 6 maanden. Het aantal dagen waarop patinten helemaal geen medicatie gebruikten, verschilde echter niet tussen de groepen. Het sturen van smsjes leidt dus tot een significante verbetering van therapietrouw, maar van de andere kant is het niet erg indrukwekkend allemaal. Het lijkt echt iets voor de gemotiveerde 'vergeters'. (14,7%), tegenover 4 (3,9%) in de usual-caregroep (p = 0,008). De auteurs hebben geen verklaring voor het hoger aantal overleden patinten in de telemonitorgroep. Mogelijk gaf een onbekende factor een lagere sterfte in de usual-caregroep of een hogere sterfte in de telemonitorgroep, bijvoorbeeld overdiagnostiek. De gebruikelijke zorg voor ouderen met multimorbiditeit lijkt niet onder te doen voor een pro-actieve benadering met dagelijkse controles middels telemonitoring. Voor de huisarts wiens patintenpopulatie aan het vergrijzen is en die de multimorbiditeit bij deze groep ziet toenemen is telemonitoring voorlopig niet een oplossing om de zorg voor deze groep ouderen te verbeteren. Simon Eijsenga Vervloet M, et al. SMS reminders improve adherence to oral medication in type 2 diabetes patients who are real time electronically monitored. Int J Med Informatics 2012;81:594-604.


This is a preview of a remote PDF: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-012-0241-1.pdf

Simon Eijsenga. Telemonitoring biedt geen betere zorg bij ouderen met multimorbiditeit, Huisarts en wetenschap, 2012, 483, DOI: 10.1007/s12445-012-0241-1