Enkel-armindex, ook bij personen zonder klachten?

Tijdschrift voor praktijkondersteuning, Dec 2013

Annette van Vliet

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12503-013-0095-4.pdf

Enkel-armindex, ook bij personen zonder klachten?

De enkel armindex is een inmiddels vertrouwd instrument in de huisartsenpraktijk om perifeer arterieel vaatlijden vast te stellen en wordt door praktijkondersteuners regelmatig uitgevoerd bij patinten met klachten. Het instrument heeft echter een beperkte voorspellende waarde voor cardiovasculaire risico's bij mensen zonder klachten. Bij patinten met claudicatioklachten wordt een enkel-armindex bepaald. Deze mensen hebben pijn of kramp bij lopen die verdwijnt bij stilstaan, of een koudegevoel of doof gevoel in de onderbenen. De meting geeft informatie over de arterile circulatie in de onderste extremiteiten. Bij een enkel-armindex wordt de ratio bepaald van de systolische druk gemeten aan beide enkels en de systolische druk gemeten aan de arm; een uitkomst kleiner dan Susan Umans - Mensen met obesitas of over gewicht hebben een grotere kans om werkloos te worden. Ook blijkt een gebrek aan lichamelijke activiteit vaker te leiden tot werk loosheid of arbeidsongeschikt heid. De gemiddelde leeftijd van de mens stijgt en dus besluiten veel landen om de pensioenleeftijd te verhogen. Er is dan ook veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid van arbeidskrachten. Om te weten hoe arbeidskrachten zo duurzaam mogelijk kunnen worden ingezet, moet je ook weten 0,9% wordt beschouwd als criterium voor perifeer aterieel vaatlijden. Een afwijkende enkel-armindex wijst op algemeen aanwezige atherosclerose in de arterin distaal van de aortabifurcatie. Behandeling is gericht op reductie van risicofactoren passend bij het cardiovasculair risicomanagement en vermindering van klachten. Een op de drie personen met een verlaagde enkel-armindex heeft klachten. Gebruik van de Framingham Risk Score om het risico op het krijgen van hart- en vaatziekten in de komende tien jaar te berekenen, is bekend. Maar is het ook zinvol om bij volwassenen zonder specifieke klachten een enkel-armindex te meten? In een systematische review worden de uitkomsten van onderzoeken die hiernaar zijn verricht in de periode 1996-2012 met elkaar vergeleken. Conclusie: wat oorzaken zijn van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Nederlandse en Engelse onderzoekers zochten in PubMed en Embase in longitudinale, kwantitatieve onderzoeken naar de relatie tussen overgewicht, obesitas, of gebrek aan lichamelijke activiteit en werkloosheid. Van de 1097 publicaties voldeden er 28 aan de juiste inclusiecriteria. Obese mensen hadden een relatief risico van 1,53 om arbeidsongeschikt te raken, bij mensen met overgewicht was dit 1,16. Het risico voor deze mensen om werkloos te de enkel-armindex heeft naast de gebruikelijke risicoscoretabel een beperkte waarde voor het voorspellen van cardiovasculaire risicos bij personen zonder klachten. Voordelen van behandelen van patinten met vastgestelde perifeer arterieel vaatlijden zonder klachten, zijn nog niet vastgesteld. In de toch al qua tijd overbelaste huisartsenpraktijk rijst dan al snel de vraag of de kosten opwegen tegen de baten. Een gemiddelde enkel-armindex verricht door een ervaren hulpverlener neemt gemiddeld 17,5 minuten in beslag. Aan jou de vraag Annette van Vliet Lin JS, et al. The anklebrachial index for peripheral artery disease screening and cardiovascular disease prediction among asymptomatic adults: a systematic evidence review for the US Preventive Services Task Force. Ann Intern Med 2013;159:333 41. raken of vervroegd met pensioen te gaan, bleek niet significant. Lichamelijk activiteit is dus niet alleen goed voor lichaam en geest, het behoedt mensen er ook voor om hun werk kwijt te raken. Reden te meer om bewegen te blijven promoten. Robroek SJW, et al. The contribution of overweight, obesity, and lack of physical activity to exit from paid employment: a meta analysis Scand J Work Environ Health 2013;39:233 40. Obesitas en werkloosheid


This is a preview of a remote PDF: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12503-013-0095-4.pdf

Annette van Vliet. Enkel-armindex, ook bij personen zonder klachten?, Tijdschrift voor praktijkondersteuning, 2013, 163, DOI: 10.1007/s12503-013-0095-4