Veni Vidi Vici

Mednet, Jan 2013

Bohn Stafleu van Loghum

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12462-013-0030-y.pdf

Veni Vidi Vici

aMC Cardioloog Hanno Tan heeft al sinds de schoolbanken een passie voor de elektrofysiologie van het hart. Zijn Vici-onderzoek richt zich dan ook op de oorzaken van de plotse hartdood door ventrikelfibrilleren. - VEnI VIDI VICI Veni, vidi, vici, ik kwam, ik zag en ik overwon, zei Julius Caesar nadat hij de slag bij het Turkse Zile won. De nWO gebruikt deze termen voor subsidies voor vernieuwend onderzoek van getalenteerde jonge tot gevestigde onder zoekers. Ieder jaar aan het eind van januari maakt de organisatie de nieuwe winnaars bekend. Vaak begonnen de onderzoekers hun triomftocht met een Veni en/of Vidi-subsidie waardoor de Vici veel weg heeft van de eindzege. nWO stelt niet voor niets dat de aanvragers professorabel moeten zijn. Onderzoekers met de Vici-subsidies in deze artikelen grijpen vaak naar onver wachte mogelijkheden als het om de besteding van hun geld gaat. Zo verzamelt de cardioloog zijn onderzoeksgegevens met behulp van ambulanceper soneel, volgt de tumorbioloog losse cellen in een muis en richt de bioloog een kliniek op voor kinderen met een verstandelijke handicap. Buiten de kaders denken is blijkbaar een middel dat leidt tot succes. Jplotse hartdood. Daarmee is de plotse hart aarlijks sterven 16.000 Nederlanders een dood de belangrijkste doodsoorzaak buiten het ziekenhuis. Onderzoek naar deze aandoening is lastig omdat een eventuele hartritmestoornis als oorzaak na de dood niet meer aantoonbaar is. Hanno Tan loste dit op in samenwerking met de ambulancediensten in Noord-Holland. Met de Vici-subsidie financierde hij een onderzoek waarbij het ambulancepersoneel bij een reanimatie een ECG maakt en naar hem doorstuurt. Gemiddeld levert dit 1 tot 2 patinten met ventrikelfibrilleren per dag op en zon 500 per jaar. Inmiddels nemen 2500 mensen aan het onderzoek deel en daarmee is onze populatie een van de grootste en meest gedetailleerde in de wereld, zegt Tan. De onderzoeksgegevens stellen hem in staat om naar de oorzaken van het ventrikelfibrilleren op zoek te gaan. Hij test of de vermoede relatie Stamcellen voor darmkanker doorgelicht Onderzoek, antwoordt Jan paul Medema schade efficinter waardoor ze minder gevoelig lachend op de vraag wat hij met zijn Vici-sub- zijn voor radiotherapie. Medema over de laatste sidie deed. Medema is hoofd van de afdeling stand van zaken van dit deel van het onderzoek: voor experimentele oncologie en radiobiolo- De stamcellen zijn inderdaad meer resistent gie in het aMC. Met het geld dat hij kreeg, maar we kunnen ze opnieuw gevoelig maken legde hij de rol van kankerstamcellen bij de voor therapie. groei van darmkanker bloot. Tijdens het onderzoek kwam een subgroep patinten naar voren bij wie de aard van de Mbestaan van kankerstamcellen in darmtu- model. Medema: Het klassieke model gaat uit edema en zijn collegas bewezen het tumorgroei afwijkt van die van het klassieke moren. Deze spelen een duidelijke rol bij de van het ontaarden van een darmstamcel door groei van tumoren doordat ze de bron van het een mutatie waarna nieuwe mutaties de tumor gezwel zijn en gedifferentieerde tumorcellen steeds kwaadaardiger maken. Deze progressie vormen. Die gedifferentieerde cellen blijken lijkt langzaam te gaan en leidt minder snel tot flexibel, ze kunnen weer eigenschappen van metastasen. De tumoren in de subgroep van de een stamcel krijgen en blijven daardoor van patinten ontwikkelen zich sneller en metastabelang voor de ontwikkeling van een tumor, seren al in een vroeg stadium. De prognose is zegt Medema. daarmee slechter. We denken dat mutaties in De hoogleraar toonde aan dat de stamcellen een andere voorlopercel hiervoor verantwoormeer therapie resistent zijn dan de gedifferenti- delijk zijn. eerde cellen. Zo repareren de stamcellen DNA- De hoogleraar deed zijn ontdekking in een groep patinten met darmtumoren in stadium 2, een stadium dat een goede prognose kent maar waar bij 20 procent van de patinten de tumor terugkeert, lokaal of als metastase. Dit gebeurt bij 10 procent van de mensen met een klassiek groeiende tumor en bij wel 60 procent van de mensen met een tumor uit de subgroep. Deze bevindingen deed Medema dankzij goede samenwerking met de kliniek. Juist dit is volgens hem mede te danken aan de Vici. De subsidie levert aanzien op en biedt meer mogelijkheden. Bovendien ben je met het geld flexibeler, zo kun je makkelijker mensen aannemen die je goed bij het onderzoek kunt gebruiken. Medema was al hoogleraar voordat hij de Vici kreeg. Eerder ontving hij van NWO een vernieuwingsimpuls, de voorloper van de Vidi-subsidie. Hoewel Medema al menig succes boekte, verloopt niet al het onderzoek zoals verwacht. Hij ontdekte dat een wereldwijd gebruikt model


This is a preview of a remote PDF: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12462-013-0030-y.pdf

Bohn Stafleu van Loghum. Veni Vidi Vici, Mednet, 2013, 42, DOI: 10.1007/s12462-013-0030-y