Beeldvormende biopsienaald ondersteunt diagnostiek

Mednet, Feb 2013

Bohn Stafleu van Loghum

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12462-013-0056-1.pdf

Beeldvormende biopsienaald ondersteunt diagnostiek

- clerose en correspondeert ook met het idee dat atherosclerose een gegeneraliseerde ziekte is. Want wanneer het infarct rechts zat, zagen we ook in de linkerhelft vaatwandafwijkingen. Vanwege deze ontdekking vragen artsen bij twijfel over de oorzaak van een herseninfarct scans aan. Hendrikse: In zeldzame gevallen gaat een infarct gepaard met hele grote gebieden van ontsteking in de hersenvaten. Deze afwijking komt vooral bij jongere infarctpatinten voor. Nu vragen artsen heel gericht een 7 Tesla MRI aan om dit aan te tonen zodat ze reden hebben om ontstekingsremmers voor te schrijven. Binnen hersenonderzoek zijn al vrij veel applicaties ontwikkeld die net op het punt staan van translatie naar de kliniek, zegt Peter Luijten. Hij krijgt aanvragen van de afdeling neurochirurgie voor diagnostiek van aneurysmas waarbij twijfel is over de noodzaak van een interventie. Verder ziet hij een belangrijke toepassing in de diagnostiek van MS. Bij patinten met MS kunnen we ook littekens in de grijze hersenstof duidelijker in beeld brengen. Deze weefselschade is moeilijker aantoonbaar, maar correleert waarschijnlijk meer met de klachten van de patint. 18FDG PET en MRI fusiebeeld van een patintje met een ponsglioom. De pijl wijst naar het metabool actiefste deel van het proces. bestaan behandelmethoden met betere resultaten, maar dat zijn heel dure middelen die alleen werken bij een subgroep patinten waar het target aanwezig is. Met PET/MRI kunnen we de medicijnen radioactief labelen en volgen of ze op de juiste plaats terechtkomen. Een biopsienaald in weefsel Beeldvormende biopsienaald ondersteunt diagnostiek Met een biopsienaald met ingebouwde beeldvorming krijgt de arts tijdens het nemen van het biopt informatie over de weefselkenmerken ter plekke. Met deze nieuwe vorm van beeldgeleiding is de kans groter dat een weefselbiopt wordt afgenomen op de optimale plaats in een vaak heterogene tumor. Tafgenomen op geleide van echograot nu toe worden weefselbiopten e of rntgenbeelden. Een probleem daarbij is dat soms weefsel wordt afgenomen op plaatsen die de tumorkenmerken minder goed weerspiegelen, omdat de arts geen terugkoppeling krijgt over waar de naald zich precies bevindt. Om die nauwkeurigheid te verbeteren en het aantal af te nemen monsters mogelijk te beperken heeft Philips als aanvulling op de reguliere beeldgeleiding een biopsienaald met ingebouwde beeldvorming ontwikkeld. Door een optische vezel in de naald wordt een lichtbundel verzonden. Zodra dit licht de punt van de naald in het weefsel bereikt, vindt lichtverstrooiing plaats. Bepaalde moleculen en weefselstructuren nemen afhankelijk van de golengte het licht deels op. Het verstrooide licht dat met het weefsel in aanraking is geweest, wordt weer opgevangen door een tweede optische vezel die het licht naar een spectraalanalyzer stuurt. De analyse van de lichtintensiteit bij verschillende golengtes geeft informatie over de weefseleigenschappen bij de punt van de naald. Op deze manier kan de arts zien of de biopsienaald zich werkelijk in de tumor bevindt en wat dan de beste plek binnen de tumor is om weefsel af te nemen voor onderzoek. Met de technologie zijn in het NKI-AVL validatiestudies verricht bij weefsel van tumorresecties (ex vivo) bij patinten met borst-, long- en levertumoren. Daar onderscheidde de biopsienaald normaal en tumorweefsel goed van elkaar. Vervolgens is observationeel onderzoek verricht tijdens de operatie (in vivo) van mensen met deze drie soorten kanker. Daarbij zijn met de naald metingen verricht in normaal- en tumorweefsel waarbij markers achtergelaten zijn. In het afgenomen weefsel zijn deze markers opgespoord waardoor de naaldmetingen met pathologisch onderzoek geverieerd konden worden. Ook hier waren normaal- en tumorweefsel weer goed van elkaar te onderscheiden. De volgende stap is onderzoek op de afdeling radiologie bij de afname van weefselbiopten voor diagnose.


This is a preview of a remote PDF: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12462-013-0056-1.pdf

Bohn Stafleu van Loghum. Beeldvormende biopsienaald ondersteunt diagnostiek, Mednet, 2013, 34, DOI: 10.1007/s12462-013-0056-1