Meldpunt gedwongen verhuizingen

Denkbeeld, Jun 2014

In de komende vijf jaar zullen naar schatting zo’n 800 van de 2000 verpleeg- en verzorgingshuizen verdwijnen.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12428-014-0049-9.pdf

Meldpunt gedwongen verhuizingen

- Veel thuiswonende mensen met dementie zitten als het ware gevangen in hun eigen huis. Zij stoppen met activiteiten door gebrek aan zelfvertrouwen en mijden de buurt omdat zij zich gehinderd voelen door hun beperkingen. DemenTalent wil hierin verandering brengen. Er wordt nog te vaak gedacht dat mensen met dementie weinig meer kunnen. DemenTalent draait het om en kijkt naar hun mogelijkheden, aldus bedenkster Daphne Mensink. DemenTalent zet mensen met dementie in de maatschappij aan het werk als vrijwilligers. Denken vanuit talenten in plaats van vanuit beperkingen vormt hierbij de rode draad. Dat werkt, zo maken de 24 vrijwilligers duidelijk die al ruim een jaar helpen met onderhoud aan natuur en gebouwen bij Radio Kootwijk. Zij worden daarbij begeleid door medewerkers van Zorggroep Apeldoorn en omstreken, in samenwerking met Staatsbosbeheer. De deelnemende mensen met dementie verrichten er nuttig werk en hebben zelf veel baat bij het bewegen in de natuur en het gevoel weer mee te tellen. Sinds ik vrijwilligerswerk ben gaan doen, heb ik het gevoel weer mee te doen in de wereld, aldus een van hen. DemenTalent werd eind maart bekroond met de EFID Award, een Europese prijs voor initiatieven die integratie van mensen met dementie in de maatschappij bevorderen. De prijs is een belangrijke stimulans om het project landelijk uit te rollen. Meer informatie: www.dementalent.nl. In het project Dementelcoach en Migranten zijn coaches met een Turkse of Marokkaanse achtergrond geworven om mantelzorgers van mensen met dementie uit deze migrantenculturen telefonisch te ondersteunen. Over dit project is een brochure verschenen met informatie over werving en training van de coaches en het matchen van coach en mantelzorger. Wat zijn de ervaringen van de nieuwe coaches? En welke inzichten over het begeleiden van allochtone mantelzorgers heeft dit traject opgeleverd? De brochure Dementelcoach en migranten is gratis te downloaden via www.netwerknoom.nl (kijk onder: downloads derden). HBOERS IN DE PSYCHOGERIATRIE Het project Hbo-Verpleegkundigen Gerontologie en Geriatrie vraagt al sinds 2007 aandacht voor de noodzaak meer zorgverleners met een hbo-opleiding in de ouderenzorg aan het werk te krijgen. Nu is er ook een publicatie verschenen waarin op een rij is gezet welke kennis een hbo-verpleegkundige in bijvoorbeeld de psychogeriatrie nodig heeft. Het competentieprofiel Verpleegkundige Gerontologie en Geriatrie (VGG) is te downloaden via www.hbo-vgg.net. OUD WORDEN ZONDER HET TE ZIJN De oudste mens aller tijden is 122 geworden. Maar inmiddels is de eerste die de 135 gaat halen, al geboren. Waarom worden we ouder en ouder? Wat betekent deze dramatische stijging van de levensverwachting? En hoe kunnen we dat lange leven de baas blijven? Op deze en vele andere vragen geeft hoogleraar Rudi Westendorp antwoord in het boek Oud worden zon der het te zijn. Over vitaliteit en ver oudering. Uitgeverij Atlas Contact, 19,95. MELDPUNT GEDWONGEN VERHUIZINGEN In de komende vijf jaar zullen naar schatting zon 800 van de 2000 verpleeg- en verzorgingshuizen verdwijnen. Duizenden ouderen zullen moeten verhuizen en dit vooruitzicht zorgt voor veel onrust, zo constateerde patintenfederatie NPCF. Daarom heeft de federatie in samenwerking met onder meer het Nationaal Ouderenfonds een meldpunt ingesteld om de knelpunten in kaart te brengen. Mensen kunnen hun ervaringen melden via de NPCF-Zorglijn (030-2916777).


This is a preview of a remote PDF: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12428-014-0049-9.pdf

Bohn Stafleu van Loghum. Meldpunt gedwongen verhuizingen, Denkbeeld, 2014, 3, DOI: 10.1007/s12428-014-0049-9