Stelling: Om de zorg aan mensen met dementie te verbeteren zijn meer hbo-opgeleide verpleegkundigen nodig

Denkbeeld, Nov 2014

Meer scholing vinden we altijd goed en dus lijkt het ook vanzelfsprekend dat de zorg voor mensen met dementie zou verbeteren als er meer hbo-opgeleide verpleegkundigen in de sector zouden werken. Maar is dat zo?

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12428-014-0104-6.pdf

Stelling: Om de zorg aan mensen met dementie te verbeteren zijn meer hbo-opgeleide verpleegkundigen nodig

- M goed en dus lijkt het ook vaneer scholing vinden we altijd zelfsprekend dat de zorg voor mensen met dementie zou verbeteren als er meer hbo-opgeleide verpleegkundigen in de sector zouden werken. Maar is dat zo? gebieden gespecialiseerd zijn, in zorginstellingen met lager of anders opgeleid personeel, vrijwilligers en familie, en in de thuissituatie met overige hulpverleners en mantelzorgers. Hbo-verpleegkundigen zijn in staat dat soort kennis goed en doelmatig over te dragen. Ook voor onderzoek zijn meer hboverpleegkundigen dringend gewenst. Doordat de onderzoeksstructuur in de ouderenzorg relatief onontwikkeld is, blijft de wetenschappelijke onderbouwing van de dementiezorg achter. Ook worden innovaties lang niet altijd (goed) gemplementeerd en gevalueerd. Daardoor wordt het lastiger te sturen op gezondheidsdoelen. Naast meer handen, dus graag ook meer brein aan de stoel of het bed van de mens met dementie! Wilco Achterberg, specialist ouderengeneeskunde Topaz (Leiden) en hoogleraar institutionele zorg en ouderengeneeskunde LUMC. CONTRA Op het eerste gezicht lijkt het een waarheid als een koe dat meer hboopgeleide verpleegkundigen in de zorg voor mensen met dementie tot betere kwaliteit van zorg leidt. Maar als je wat langer kauwt op wat hier wordt beweerd, sluipen de twijfels binnen: is dit nu echt de oplossing die we moeten willen? Is het niet veel verstandiger te investeren in degenen die het leeuwendeel van de zorg aan mensen met dementie verlenen: zorgmedewerkers met een opleiding op mbo-niveau? Zorgmedewerkers met een mboopleiding zijn praktisch ingestelde professionals die al goede basisvaardigheden hebben in het verzorgen van mensen met allerlei beperkingen. Nu al worden zij geschoold op het gebied van psychogeriatrie en dementie en dit zou gentensiveerd kunnen worden. Met nog meer aandacht voor omgang met de gedragsveranderingen die vaak voorkomen bij mensen met dementie. Als deze mbo-professionals in sterke teams werken met weinig personeelsverloop en adequaat worden ondersteund door bekwame ouderenpsychologen, specialisten ouderengeneeskunde en een gespecialiseerde mbo-verzorgende psychogeriatrie, leidt dit naar onze mening tot veel betere kwaliteit van zorg aan mensen met dementie dan wanneer er hbo-opgeleide verpleegkundigen worden ingezet. Die zijn weliswaar theoretisch hoger opgeleid, maar hebben minder praktijkervaring en zeker niet per definitie meer kennis van dementie. Het is dan ook slechts een theoretische aanname dat inzet van hbo-opgeleide verpleegkundigen de kwaliteit van de zorg aan mensen met dementie zal verhogen. Daarbij komt dat ervaringen met hboprofessionals in de langdurige zorg uit het recente verleden niet hoopvol stemmen: zij ervaren daar vaak te weinig uitdaging en hun werkzame leven in de langdurige zorg is dan ook dikwijls van korte duur. Marianne Reuser en Els Straalman, praktijkopleiders bij Warande in Zeist.


This is a preview of a remote PDF: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12428-014-0104-6.pdf

Bohn Stafleu van Loghum. Stelling: Om de zorg aan mensen met dementie te verbeteren zijn meer hbo-opgeleide verpleegkundigen nodig, Denkbeeld, 2014, 10, DOI: 10.1007/s12428-014-0104-6