Happy games

Denkbeeld, Dec 2014

Zorgprofessionals willen mensen met dementie graag ondersteunen bij activiteiten, maar voor één-op-één begeleiding ontbreken vaak tijd en middelen. Een alternatief zijn ‘happy games’: eenvoudige computerspelletjes op de iPad die mensen met dementie zelfstandig kunnen spelen.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12428-014-0117-1.pdf

Happy games

- Zorgprofessionals willen mensen met dementie graag ondersteunen bij activiteiten, maar voor n-op-n begeleiding ontbreken vaak tijd en middelen. Een alternatief zijn happy games: eenvoudige computerspelletjes op de iPad die mensen met dementie zelfstandig kunnen spelen. Voor het project In Touch van het kenniscentrum Zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam zijn nieuwe apps ontwikkeld en bestaande apps geselecteerd die speciaal toegesneden zijn op de oudere met dementie. Evaluatie van het project laat zien dat mensen met dementie het spelen van deze games een zinvolle en plezierige bezigheid vinden. Bovendien voelde het spelen op de iPad voor hen als een prestatie en droeg het bij aan een positief zelfbeeld. Ook zorgverleners zijn positief en zien de happy games als goede aanvulling op het reguliere activiteitenaanbod. Belangrijk is wel dat gezocht wordt naar de juiste match tussen het spel, de motorische vaardigheden en de interesses van de persoon met dementie. Voor verzorgenden en mantelzorgers is een instructiemodule gemaakt over het gebruik van de iPad en de spelletjes. Meer informatie: www.zorginnovatie.hr.nl, zoek op In Touch. Betekenisvol bewegen Bewegen is goed voor lichaam en geest en bewegen in de ouderenzorg wordt dan ook steeds meer een speerpunt van beleid. Een mijlpaal afgelopen jaar was het uitkomen van de handreiking Bewegingsgerichte zorg in praktijk brengen met het Zorgleefplan, met zeer praktische adviezen over hoe je dit aanpakt. Van belang voor succesvol bewegen is om de voorkeuren van mensen met dementie op dit punt te achterhalen. Hiervoor is nu aan Zuyd Hogeschool een heel handzaam instrument ontwikkeld: de Methodiek ter Inventarisatie van Betekenisvolle Beweegvoorkeuren van Ouderen (MIBBO). Meer informatie: www.zuid.nl, zoek op mibbo. DEMENTIEVRIENDELIJK Een dementievriendelijke gemeenschap stelt mensen met dementie in staat langer thuis te blijven wonen en maatschappelijk actief te blijven. Eind september ondertekenden negen gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek samen met Alzheimer Nederland een intentieverklaring om dit te bereiken. Meer informatie over een dementievriendelijker Nederland: www.alzheimer-nederland.nl, zoek op dementievriendelijk. CONGRES VRIJHEIDSBEPERKING Vrijheidsbeperking is een hot issue in de psychogeriatrie. Wat zijn precies vrijheidsbeperkende maatregelen en welke alternatieven zijn er? Hoe voorkom je situaties die om vrijheidsbeperking vragen? Dergelijke vragen staan centraal op het congres Vrijheidsbeperkende maatregelen en onvrijwillige zorg, op 2 februari 2015 in De Werelt te Lunteren. Meer informatie: ww.studiearena.nl. EFFECTIVITEIT VAN DCM Dementia Care Mapping (DCM) geeft medewerkers meer inzicht in hun gedrag en de invloed daarvan op bewoners door middel van gestructureerde observatie van interacties. Maar hoe effectief is DCM? Dat onderzocht Geertje van de Ven voor haar promotie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Conclusie: zorgvuldige implementatie is een must, goede bedoelingen zijn niet genoeg. Meer informatie: www.nursing.nl, zoek op DCM.


This is a preview of a remote PDF: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12428-014-0117-1.pdf

Bohn Stafleu van Loghum. Happy games, Denkbeeld, 2014, 3, DOI: 10.1007/s12428-014-0117-1