Doorlopende agenda

International Journal of Clinical Pharmacy, Dec 1981

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2FBF02193144.pdf

Doorlopende agenda

Noordzee'-conferentie Stichting VNA. Hotel Noordzee, Noordwijk aan Zee. Inlichtingen: Drs. P. B. J. LANSER, Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken, Franken- slag 6, 7-12 MEI I 9 8 I Regionale Bijeenkomst KNMP. 6 mei: Hotel Hof van Holland, Hilversum; 7 mei: De Vest, Eindhoven; 12 mei: Postiljon Motel, Deventer; Thema: De apotheker en ziekenfondsen. Leden van de KNMPontvangennadere informatie en een inschdjfformulier. Symposium 'Geneeskruiden in BelgiE 0 vroeger en thans'. Kortrijk 0 BelgiE. Inlichtingen: Dr. H. W. L. RUIJGROK 0 Uhlen- beckkade 0 EH Leiden 0 tel.nr. (o 0 1 0 28-30 SEPTEMBER I 9 8 I 3rd Congress of the European Society for Parenteral and Enteral Nutrition. Maastricht. Inlichtingen: E. L. i . HARDY , Ziekenhuis St. Annadal, Postbus I918, 62Ol BX Maastricht 1 I I SEPTEMBER I 9 8 I FIP-Congres. Congrescentrum Hofburg , Heldenplatz, We- Hen. Inlichtingen: FxP-Congres 1981, Alexanderstraat 11, 2514 JL 's-Gravenhage, tel.nr. (070) 631925 4 APRIL I 9 8 I Symposium 'Pijnbegeleiding bij de oncologische patient'. Jaarbeurs Congrescentrum Utrecht. Inlichtingen: Mso/Chibret, afd. Externe Betrekkingen, Waarderweg 39, Postbus 581, 2003 Pc Haarlem, tel.Hr. (023) 31933o, toestel 2260. 9 APRIL 1981 Wetenschappelijke Voorjaarsdag KNMP. Jaarbeurs Congrescentrum Utrecht. Thema: Dermatologie en farmacie. Leden van de KNMPontvangen nadere informatie en een inschrijfformulier.


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2FBF02193144.pdf

Doorlopende agenda, International Journal of Clinical Pharmacy, 1981, 164-164, DOI: 10.1007/BF02193144