IKSOEP of KSOEEP

Huisarts en wetenschap, Mar 2016

De discussie over de registratiemogelijkheden die de HIS-sen de huisarts bieden, kan misschien een hefboom zijn om een jarenoude, ergerniswekkende beperking van het elektronisch registreren ongedaan te maken. In de huidige HIS-sen is het lastig om meerdere aspecten van een consult zodanig te noteren dat je ze later gemakkelijk kunt terugvinden. Ik geef een aantal voor iedere huisarts herkenbare voorbeelden, makkelijk om aan te vullen:

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-016-0084-2.pdf

IKSOEP of KSOEEP

n e d n o z e g n I Sipke Zijlstra 1 Norg R. IKSOEP: past de SOEP nog bij deze tijd? Huisarts Wet 2015;58:642. 2 Sollie A. IKSOEP? Laten we even roeren voor we gaan eten. Huisarts Wet 2015;58:643. - De discussie over de registratiemogelijkheden die de HIS-sen de huisarts bieden, kan misschien een hefboom zijn om een jarenoude, ergerniswekkende beperking van het elektronisch registreren ongedaan te maken. In de huidige HIS-sen is het lastig om meerdere aspecten van een consult zodanig te noteren dat je ze later gemakkelijk kunt terugvinden. Ik geef een aantal voor iedere huisarts herkenbare voorbeelden, makkelijk om aan te vullen: ▪ Een patiënt met een gediagnosticeerd cardiaal probleem die vaak met somatisch onverklaarbare klachten komt, waaronder vermeende hartklachten: ik zou die consulten zowel onder de episode ‘SOLK’ als onder de episode ‘Hartinfarct 2009’ willen terugvinden. Verspilling tijd en geld Als je meer bij de SOEP stopt, wordt het zeker niet overzichtelijker. Onze HISsen zijn geen van alle erg makkelijk in gebruik, omdat wij in een systeem moeten denken en ons vooraf moeten afvragen hoe en waar we alle informatie moeten registreren. Mijn ervaring (geen harde wetenschap helaas) is dat het gebruik van het HIS mij per dag ongeveer anderhalf uur extra werk aan registratie oplevert ten opzichte van het gebruik van de vroegere groene kaart. Voor onze HIS-sen betalen wij als huisartsen per jaar samen tussen de 70 en 80 miljoen euro! Of al deze tijd en al dit geld nu echt iets wezenlijks heeft bijgedragen aan de gezondheid van de Nederlandse bevolking is volgens mij nooit bewezen. Om meer bij de praktijk van alledag aan te sluiten, zou ons HIS de mogelijkheid moeten bieden om een doorlopende journaalregistratie te voeren, waarin meerdere klachten in één consult aan bod kunnen komen. Elk consult zou vervolgens aan meerdere episoden en/of problemen gekoppeld moeten kunnen worden. Een echt intelligent systeem ▪ Een ACE-remmer bij hypertensie blijkt niet goed verdragen te worden: ik wil dat kunnen terugvinden onder ‘Hypertensie’, maar ook onder de episode ‘Bijwerkingen’. ▪ Als je bij een patiënt bij de klacht ‘hoofdpijn’ diens huwelijksproblemen exploreert: registreren onder de episode ‘Relatieproblematiek’, ‘Spanningshoofdpijn’ of beide? ▪ Overmatig benzogebruik als reactie op pesten op het werk: registreren onder ‘Middelenmisbruik’, ‘Problemen met werk’ of beide? ▪ De (rokende) ouders die – uit pedagogische onmacht – weer met hun (inderdaad) verkouden kind komen: ‘Opvoedingsproblemen’, ‘Gewone verkoudheid’, ‘Roken’ of alledrie? Het komt erop neer dat wij hebben geleerd patiënten holistisch te benaderen zou de gebruiker suggesties moeten geven voor rubricering. En tot slot: er moet een duidelijke medische voorgeschiedenis gemaakt kunnen worden, met de verschillende gebeurtenissen in chronologische volgorde, zodat we tenminste weer een fatsoenlijke verwijsbrief kunnen schrijven. Zowel de ADEPDrichtlijn als de WCIA-eisen voor HIS-sen zouden grondig herzien moeten worden om de huidige verspilling in tijd en geld tegen te gaan. ▪ Literatuur Antwoord Collega’s Zijlstra en Schreuder reageren beiden op de twee stukken die in het decembernummer van H&W stonden over de SOEP-registratie in het HIS. Uit beide reacties lees ik een duidelijke oproep, aan de ene kant om de HIS-sen makkelijker en efficiënter te maken in het gebruik, aan de andere kant om de registratiewijze beter te laten aansluiten


This is a preview of a remote PDF: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-016-0084-2.pdf

Ferdinand Schreuder. IKSOEP of KSOEEP, Huisarts en wetenschap, 2016, 142, DOI: 10.1007/s12445-016-0084-2