Saturatiemeting bij koolstofmonoxide intoxicatie

Huisarts en wetenschap, Apr 2016

Goed dat er in de rubriek Casuïstiek aandacht is voor het voorkomen en behandelen van een koolstofmonoxide(CO)-intoxicatie.1 In de beschreven casuïstiek werd er bij een 60-jarige onwel geworden vrouw gedacht aan een CO-vergiftiging vanwege de bijpassende symptomen en het afgaan van de CO-melder. Patiënte werd onderzocht, waarbij onder andere een saturatiemeting werd verricht.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-016-0113-1.pdf

Saturatiemeting bij koolstofmonoxide intoxicatie

worden voor hyaluronzuur bevattende bevochtigingsgel. ▪ Margriet Folkeringa-de Wijs, Kaderhuisarts urogynaecologie literatuur 1 Van Orden R. Koolstofmonoxide intoxicatie. Huisarts wet 2015;58:554. 2 Bozeman WP, Myers RA, Barish RA. Confirmation of the pulse oximetry gap in carbon monoxide poisoning. Ann Emerg Med 1997;30:608. Antwoord Wij danken de briefschrijvers voor hun reactie. Wij zien hun opmerkingen dan ook als nuttig en aanvullend op onze benadering. Ad 1. Ons uitgangspunt is dat dyspareunie bij oudere vrouwen een typisch huisartsgeneeskundig probleem is. Natuurlijk is het bekend dat het uiten van de klacht ‘pijn bij de coïtus’ voor vrouwen niet altijd even gemakkelijk is. In onze ogen is het wel dat de klacht dyspareunie, vaak in combinatie met Saturatiemeting bij koolstofmonoxide intoxicatie Goed dat er in de rubriek Casuïstiek aandacht is voor het voorkomen en behandelen van een koolstofmonoxide(CO)-intoxicatie.1 In de beschreven casuïstiek werd er bij een 60-jarige onwel geworden vrouw gedacht aan een CO-vergiftiging vanwege de bijpassende symptomen en het afgaan van de CO-melder. Patiënte werd onderzocht, waarbij onder andere een saturatiemeting werd verricht. Dit kan bij de lezer onterecht de suggestie gewekt hebben dat deze saturatie, gemeten met een pulse-oximeter, betrouwbaar is. Een niet-afwijkende saturatie sluit een relevante CO-vergiftiging niet uit. De saturatiemeter kan het HbCO en O2Hb niet goed onderscheiden, waardoor er vaak hogere saturaties gemeten worden.2 Om zekerheid te krijgen of er sprake is van een CO-vergiftiging is een arterieelbloedgas (zoals in de casus werd verricht) nodig. ▪ Patricia Hordijk, werkzaam bij SBOH, Huisartsopleiding Utrecht andere klachten zoals frequente urineweginfecties en vulvaire jeuk en irritatie, sterk wijst op vulvovaginale atrofie. In combinatie met de bevindingen bij het onderzoek is de ‘urogynaecologische’ benadering van de huisarts naar onze mening zeker niet onjuist. Hier is geen seksuologische aanpak voor nodig. Lokale behandeling van het probleem, overigens nadrukkelijk gecombineerd met uitleg en informatie, is derhalve een geschikte, herkenbare huisartsgeneeskundige behandeling van dyspareunie bij oudere vrouwen. Het is tenslotte in verreweg de meeste gevallen een lokaal probleem, waarvoor een lokale behandeling op zijn plaats is. Wij denken dat als wij de patiënte weer naar huis sturen met het advies ‘op de juiste manier stimuleren, dan komt de lubricatie vanzelf wel’, dit voor de meerderheid van de vrouwen die altijd een bevredigend seksleven gehad literatuur Antwoord Het klopt inderdaad dat een goede saturatie allerminst een CO-vergiftiging uitsluit. Deze casus illustreert dat ook. hebben, niet voldoende en derhalve niet des huisarts is. Het is immers een ‘kleine kwaal’. Verwijzing naar de seksuoloog is overigens in een beperkt aantal gevallen ongetwijfeld een nuttige overweging, zeker als er ook andere zaken een rol spelen. Wellicht kan Peter Leusink in een ‘biopsychosociale’ verhandeling duidelijk maken dat dyspareunie bij oudere vrouwen geen ‘kleine kwaal’ is. Ad 2. Collega Folkeringa-de Wijs stelt incontinentie aan de orde. Ook dit is natuurlijk terecht een probleem. Het is in onze ogen echter een apart probleem samenhangend met gynaecologische problematiek en niet specifiek gekoppeld aan dyspareunie. In de laatste opmerkingen over de duur van het gebruik van lokale oestrogenen kunnen wij ons natuurlijk geheel vinden. ▪ Selma Jonkers, Arie Knuistingh Neven, Just Eekhof Een HbCO-bepaling is noodzakelijk om de diagnose te kunnen bevestigen en de ernst van de CO-intoxicatie vast te stellen. De belangrijkste reden om deze casus te publiceren was om te illustreren dat het niet altijd voor de hand ligt aan een CO-vergiftiging te denken en dat een CO-meter in de koffer hierbij behulpzaam kan zijn. ▪ Rutgerjan van Orden Uw diagnose Een man, 55 jaar, heeft al jaren een café-au-laitvlek op zijn linkerflank. Recent zijn er twee donkere vlekjes bijgekomen. Wat is uw diagnose? a Verruca seborroica b Keratoacanthoma c Naevus naevocellularis d Maligne melanoma Wilt u het goede antwoord weten? Kijk op www.henw.org. Fotoquiz van de maand april


This is a preview of a remote PDF: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-016-0113-1.pdf

Bohn Stafleu van Loghum. Saturatiemeting bij koolstofmonoxide intoxicatie, Huisarts en wetenschap, 2016, 187, DOI: 10.1007/s12445-016-0113-1