Functionele urologie

Tijdschrift voor Urologie, Aug 2016

dr. Henk G. van der Poel

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs13629-016-0137-0.pdf

Functionele urologie

Tijdschr Urol Functionele urologie Henk G. van der Poel 0 0 Tijdschrift voor Urologie, Bohn Stafleu van Loghum , Houten , Nederland - Onderwijs moet aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Seksuele disfunctie is een wezenlijk onderdeel van de urologie. Veel urologische behandelingen hebben een rechtstreekse negatieve impact op het seksueel functioneren. Een groep assistenten in opleiding beoordeelde hun eigen kennis voor het bijstaan van patiënten met deze problemen in veel situaties als onvoldoende en meer dan de helft van hen rapporteerde nooit in de problematiek onderwezen te zijn. Hoe zou dat gaan bij andere specialismen? Data hierover in Nederland ontbreken. Een bredere aandacht voor de functionele problemen na behandelingen zou veel leed kunnen verzachten. Veel functionele problematiek is het gevolg van behandelingen voor andere aandoeningen, veelal oncologisch. De toevoeging van functionele urologie aan de oncologische behandelingen zou de kwaliteit van leven van deze patiëntengroep zeker ten goede komen. Het is een belangrijk punt van aandacht bij het opstarten van een blaas-, prostaat- of nierkliniek. dr. Henk G. van der Poel hoofdredacteur Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (http:// creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs13629-016-0137-0.pdf

dr. Henk G. van der Poel. Functionele urologie, Tijdschrift voor Urologie, 2016, 71-71, DOI: 10.1007/s13629-016-0137-0