Gliclazide kan het kwaad?

Tijdschrift voor praktijkondersteuning, Oct 2016

Onlangs verscheen in de British Medical Journal (BMJ) een artikel over onderzoek naar het risico op hypoglykemie bij diabetespatiënten die behalve metformine ook een sulfonylureum derivaat (SU-derivaat) gebruikten.1 Daaruit bleek dat het vooral bij oudere patiënten belangrijk is kritisch naar het gebruik van SU-derivaten te kijken.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12503-016-0069-4.pdf

Gliclazide kan het kwaad?

kan het kwaad? Literatuur Zie www.tijdschriftpraktijkondersteuning.nl. - et onderzoek bestond uit een databaseonderzoek (de CPRD-database) onder 120.000 patiënten die voor diabetes mellitus type 2 in het Verenigd Koninkrijk werden behandeld in de huisartsenpraktijk. Dat laatste is belangrijk, want de meeste eerdere onderzoeken zijn gebaseerd op tweedelijnspopulaties. Het onderzoek Het betrof een cohortonderzoek waarbij een specifieke groep patiënten retrospectief (3,5 jaar) werd onderzocht. Deze patiënten met diabetes type 2 hadden een verminderde nierfunctie (eGFR < 60) en gebruikten een SU-derivaat, al dan niet met metformine. Het was al langer bekend dat een verminderde nierfunctie het risico op hypoglykemie verhoogt en dat SU-derivaten ook een risicofactor zijn voor hypoglykemie.2,3 De onderzoekers gingen in de database na welke patiënten alleen metformine gebruikten en wie een SU-derivaat gecombineerd met metformine kreeg. Vervolgens telden zij de hypoglykemieën (gluc < 3). Patiënten die eerder een hypoglykemie hadden gehad, werden van dit onderzoek uitgesloten omdat het risico op een volgende hypoglykemie bij hen hoger is en dat zou een storende factor in het onderzoek betekenen. De resultaten Uit het onderzoek bleek dat het risico op hypoglykemie bij slechte nierfunctie en gebruik van een SU-derivaat gemiddeld 2,5 zo hoog is als bij patiënten die alleen metformine gebruiken. Hoe slechter de nierfunctie en hoe hoger de dosis SU-derivaat, hoe hoger het risico, oplopend tot vijfmaal zo hoog. Het onderzoek was weliswaar een databaseonderzoek en dus geen dubbelblinde RCT, maar was wel goed gefilterd op storende factoren die ook hypoglykemie konden veroorzaken. De auteurs wijzen erop dat het risico mogelijk nog te laag is ingeschat, omdat patiënten met eerdere hypoglykemieën waren uitgesloten. Min of meer tot hun verrassing vonden de onderzoekers dat ook bij gebruik van gliclazide hypoglykemieën even vaak voorkomen als bij de andere SU-derivaten. In landen als Nederland, Canada en het Verenigd Koninkrijk is glyclazide het middel van eerste keus na metformine, juist omdat het minder hypoglykemieën zou geven dan andere SU-derivaten. Wat leren wij van dit onderzoek? Dit onderzoek is vooral voor de oudere patiënt met diabetes type 2 van belang. Ouderen hebben al een hoger risico op nierinsufficiëntie en gebruiken vaak een SU-derivaat. Het is wijs kritisch te kijken naar het gebruik van SU-derivaten bij deze kwetsbare groep diabetes type 2-patiënten. De NHG-Standaard is een richtlijn en geen keurslijf en het getuigt van bekwame geneeskunde als je weloverwogen afwijkt van de richtlijn als je daar goede argumenten voor hebt.4 Een veilig alternatief, bijvoorbeeld een DPP-4-remmer, is immers beschikbaar. Wat zeggen andere expertgroepen? Het NHG neemt de bevindingen mee in de volgende herziening van de standaard. De Stichting Langerhans trekt de onderzoeksmethode in twijfel, benadrukt de andere voordelen van gliclazide en wijst op de lage incidentie van het probleem.


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12503-016-0069-4.pdf

Mattees van Dijk. Gliclazide kan het kwaad?, Tijdschrift voor praktijkondersteuning, 2016, 26, DOI: 10.1007/s12503-016-0069-4