Lekker eten in het ziekenhuis

Skipr, Feb 2017

Samenvatting Voeding kan veel bijdragen aan het genezingsproces in het ziekenhuis. Toch krijgen nog veel patiënten kleurloze, doorgekookte maaltijden voorgeschoteld.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12654-017-0025-0.pdf

Lekker eten in het ziekenhuis

Lekker eten in het ziekenhuis S Steeds meer mensen zijn bezig met lekker en verantwoord eten. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar zodra je in het ziekenhuis belandt, is dat lekkere en gezonde eten vaak ver te zoeken. Mensen die in een hele kwetsbare situatie terechtgekomen zijn, krijgen kleurloze, doorgekookte maaltijden voorgeschoteld. En dat terwijl voeding juist dán zo enorm belangrijk is. Er wordt bijvoorbeeld nauwelijks ingespeeld op smaakdesoriëntatie bij oncologiepatiënten en er is weinig differentiatie van voeding naar patiënt- en dieetgroepen. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 25 tot 40 procent van de patiënten ondervoed het ziekenhuis in komt. Het gaat dan meestal om ouderen en oncologiepatiënten. Een schrikbarend hoog percentage. Ondervoeding blijft een probleem in de zorg, zowel door de ziekte als door de behandeling hiervan. De gevolgen zijn dat er meer complicaties ontstaan, zoals meer infecties, slechtere wondgenezing en een hogere kans op doorliggen. De opnameduur wordt hierdoor langer en de behandelkosten stijgen. Nog los van een lagere kwaliteit van leven, neemt zelfs de mortaliteit toe. - voeding en de effecten hiervan op de gezondheid in het algemeen en de patiëntenvoeding in ziekenhuizen in het bijzonder. Diabetes type 2 kan met de juiste voeding genezen worden en er gaan geluiden op dat dit zelfs het geval is met Diabetes type 1. Academische en topklinische ziekenhuizen, patiëntverenigingen en zorgverzekeraars oriënteren zich op aanvullend onderzoek naar de effecten van voeding bij diverse ziektebeelden. Ziekenhuizen geven gemiddeld vijf euro per dag per patiënt uit aan de complete maaltijden en dranken. Dan is het niet verwonderlijk dat ze bijvoorbeeld met plofkippen of slechte tomaten moeten werken. Minister Schippers heeft een onderzoek laten verrichten om de voeding voor patiënten in ziekenhuizen in kaart te brengen en adviseert zelfs om meer te besteden aan goede en verse voeding. Consensus tussen de facilitaire en zorgprofessionals is van belang om een gezamenlijk beleid over gezondheid en voeding te realiseren, zodat lekker en gezond eten in het ziekenhuis daadwerkelijk een feit wordt. Kijk naar de budgetten voor voeding en de mogelijke besparingen, zoals slimme logistiek en verlaging van waste. Daarnaast is aanvullend wetenschappelijk onderzoek nodig, zodat we daadwerkelijk het effect aan kunnen tonen van juiste, op de patiënt afgestemde voeding. Zowel qua welbevinden als qua herstel. Zoals Hippocrates al zei: Let Food be thy Medicine and Medicine be thy Food. Ik wens dat in ieder geval iedere patiënt en zijn of haar omgeving toe.


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12654-017-0025-0.pdf

Bohn Stafleu van Loghum. Lekker eten in het ziekenhuis, Skipr, 2017, 19-19, DOI: 10.1007/s12654-017-0025-0