& Antwoord

TvV Tijdschrift voor Verzorgenden, May 2017

Zit je met een vraag die collega’s niet direct kunnen beantwoorden? Onze experts zitten klaar om je een deskundig antwoord te geven.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41183-017-0056-z.pdf

& Antwoord

TvV / mei Zit je met een vraag die collega's niet direct kunnen beantwoorden? Onze experts zitten klaar om je een deskundig antwoord te geven. Wij hebben een Turkse vrouw in de thuiszorg die niet geholpen wil worden door een man. Dat is lastig, want we hebben een klein, zelfsturend team en het is niet altijd mogelijk om onze mannelijke collega níet bij haar in te plannen. Wat nu? Voorkeur Indische collega; Diabetes en ramadan - Ronald Geelen, psycholoog bij Thebe te Breda: ‘Dat het om een Turkse vrouw gaat, wekt het idee dat culturele of godsdienstige normen meespelen. Maar dat hoeft niet per se. Het is belangrijk om te vragen naar de beweegredenen. Turkse families hebben mij ooit verteld dat het inderdaad not done is dat een vrouw door een man verzorgd (of onderzocht) wordt, maar dat dit wel kan als aangegeven wordt dat er sprake is van overmacht. Ook kan worden overlegd of het uitmaakt als in de uitzonderingsgevallen iemand van de familie (dochter, zus) erbij aanwezig is. Indien mogelijk, kan de zorg ook worden uitgesteld of (eenmalig) door een collega-organisatie worden gegeven. Probeer in elk geval zoveel mogelijk rekening te houden met haar wensen.’ Ik werk in een verpleeghuis waar ook Indische ouderen wonen. Zij geven duidelijk de voorkeur aan een Indische collega. Maar die wordt te veel belast. Wat nu? Anne-Rose Abendanon, projectleider oudere migranten bij Pharos: ‘Geeft de collega zelf aan dat ze overbelast raakt? Voor veel verzorgenden met een andere culturele achtergrond is de zorg voor ouderen met dezelfde etnische achtergrond vanzelfsprekend; dit hoort tot hun “culturele erfgoed”. Het is sowieso belangrijk dat haar taken kunnen worden overgenomen. Ze zal immers weleens met vakantie gaan… Het zou goed zijn als de organisatie “cultuursensitief werken” tot kerncompetentie maakt. Als er (h)erkenning is voor specifieke wensen van Indische ouderen en hierop wordt ingespeeld, voelen zij zich senang, óók bij autochtone verzorgenden.’ Gerda van Brummelen, beleidsadviseur V&VN: ‘Ga met de bewoner en familie het gesprek aan om duidelijk te krijgen waar reserve of weerstand zit. Misschien helpen simpele aanpassingen in de dagelijkse zorg. En laat je inspireren door experimenten met “persoonsvolgende zorg” van Waardigheid en Trots.’ Mijn cliënt in de thuiszorg heeft diabetes 2 en wil tijdens de ramadan de medicijnen pas na zonsondergang nemen. Dat kan toch niet? En hoe overtuig ik mijn cliënt hiervan? Sietske Posthuma, docent ROC Top: ‘Medicijnen later innemen kan misschien wel, maar dit vraagt tijdig overleg met de huisarts en/ of de apotheek over de medicatie. De cliënt kan wellicht een aangepast innameschema van tabletten krijgen. Of andere insuline die langer werkt. Ook kan hij advies krijgen over extra controles van de bloedsuiker. Diabetespatiënten die meedoen aan de ramadan, lopen kans dat hun bloedsuiker ontregeld raakt door veranderingen in het dagritme, het aantal maaltijden en het vette, zoete eten. Het is belangrijk dat ze ook tijdig overleggen met huisarts, apotheker of diëtist over het aanpassen van de maaltijden. De Koran geeft trouwens aan dat chronisch zieken die een paar keer per dag medicijnen moeten gebruiken definitief vrijstelling hebben van het vasten. Als zorgverlener kan je de cliënt daar natuurlijk ook op wijzen.’


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41183-017-0056-z.pdf

Rhijja Jansen. & Antwoord, TvV Tijdschrift voor Verzorgenden, 2017, 17, DOI: 10.1007/s41183-017-0056-z