Tomboys en sissy’s

Kinderopvang, Jul 2017

Wat vind je ervan als een man naar je toekomt en tegen je zegt: ‘Ik beschouw vrouwen voor honderd procent als mensen’. Ik neem aan dat je in opstand komt, omdat hij in zijn denken dus kennelijk ook van het tegenovergestelde als mogelijkheid uitgaat, dat een vrouw niet helemaal een mens is.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41189-017-0120-z.pdf

Tomboys en sissy’s

Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont geeft elke maand zijn visie bij een van de pedagogische artikelen in Kinderopvang. Huck Torimex BV Postbus 3065, 2220 CB TFealx 00771144009977770001 Kalkbranderstraat 5 HUCK Speeltoestel en en Kwlimwnwe.thuenck--tVoarnimoentxw.ceorpmtot eHnucPkmoTsoet2rbimtu2ser0x3eKCB0a6VPBlk5l2Kbisraar2tawntdhitjikeeBireHjNstersKatah+tetwlr35lia1jikn+7dj31s1s47019t7400927C010ata1lo0g/u2sn0r.1211 - Wat vind je ervan als een man naar je toekomt en tegen je zegt: ‘Ik beschouw vrouwen voor honderd procent als mensen.’ Ik neem aan dat je in opstand komt, omdat hij in zijn denken dus kennelijk ook van het tegenovergestelde als mogelijkheid uitgaat, dat een vrouw niet helemaal een mens is. Het is dus feitelijk een seksist, hoewel hij met die uitspraak nu net wilde laten zien hoezeer hij dat niet is. Maar wij weten dan natuurlijk wel beter. Hetzelfde gevoel bekruipt me altijd een beetje als het over sekse en gender gaat. Want wat bijvoorbeeld is in godsnaam ‘genderneutraal’? Het lijkt er soms op dat we zo bang zijn voor de verschillen, dat we ze daarmee extra lijken te benadrukken. Zo moeilijk is het namelijk allemaal niet, je zorgt voor een afgepaste hoeveelheid speelgoed en je ziet vervolgens wel wat ermee gebeurt, hoe kinderen het in hun spel en dus in hun ontwikkeling inzetten. Het wordt natuurlijk wat anders als pedagogisch medewerkers kinderen het gevoel geven dat ze met het ‘verkeerde’ speelgoed bezig zijn, maar ik kan me nauwelijks voorstellen dat een jongen ooit van een professional te horen heeft gekregen dat het spelen met een pop toch echt niet de bedoeling was. Of dat een timmerend meisje met zachte hand naar de poppenhoek werd teruggeleid. Voor ouders ligt het misschien anders. Een zogenoemde ‘tomboy’ (een jongensachtig meisje) ondervindt vanuit de omgeving -en dan met name de vaders!veel minder weerstand dan een zogenoemde ‘sissy’ (een meisjesachtige jongen). Pa vindt een stoer meisje meestal wel grappig. Dus als je je als kinderopvangorganisatie druk maakt over gender, dan zou ik me vooral op de ouders concentreren. Want kinderen kijken natuurlijk naar de pedagogisch medewerkers om chocola van de psychosociale wereld te maken, maar we leggen het af zodra de ouders in beeld komen. Dus daar moeten we zijn. Aan de slag met de zes interactievaardigheden Interactievaardigheden Anneke Strik, Jacqueline Schoemaker ISBN 9789036812511 2e druk 2016, 224 pagina’s Deze titel heeft de toevoeging e-book met digitale extra’s INTERACTIEVAARDIGHEDEN Interactievaardigheden nodigt je uit om beter te leren kijken naar kinderen en van daaruit aan de slag te gaan met de zes interactievaardigheden. Deze zes interactievaardigheden worden diepgaand uitgewerkt en vertaald naar de verschillende leeftijdsgroepen baby, peuter, kleuter als schoolkind. De kracht van het boek schuilt in de combinatie van theorie, praktijkvoorbeelden, lmmateriaal, concrete aanwijzingen en een scala aan verwerkingsopdrachten waarmee je je eigen vaardigheden kunt oefenen. Interactievaardigheden is geschikt voor de initiële opleiding PW3 en PW4, maar ook voor alle pedagogisch medewerkers die willen werken aan hun interactievaardigheden. Hoewel de meeste voorbeelden en lmfragmenten uit de kinderopvang (kdv, psz, voorschool, nso) komen, is het boek ook zeer goed bruikbaar voor aangrenzende werkvelden, zoals de gastouderopvang en het onderwijs. Snel en eenvoudig bestellen? Ga naar www.bsl.nl/shop Zandbaknetten Zandbaknet en beschermen uw zandbakken tegen dieren, bladeren en vuil. De mak elijkste oplos ing om uw zandbak en de kinderen die da rin spelen zo optima l mogelijk te beschermen Zeannidnbdaivkenreset eklneuinrevneleleveuribtavaoreringen isznivjhenoemrtmleiacnhonwtf,bemriwenaanigtgererrduinaoimvlratevnzeieenrkbrnmiejgansbkleaatgeolrei.fjnkgHzautijecnsk.ihnTaoNnireetidmetereeernexngevzneoiwjengre,atnvszsteieer verschilende standa rdso rten: Eenvoudig te bevestigen en op te bergen Licht en zeer sterk en slijtvast Tegen bladeren en klein vuil Antivandalen ‘Hercules’ Optimale vandalismebestendigheid Ook voor Speeltoe & Klimnetten Ontwerpen t/m Projectuitvoering Bestel de gratis catalogus! atten in uw zandbak? Bescherm uw zandbak met een hoogkwalitatief Zandbaknet e maten, vormen en diverse kleuren. Ook in anti-vandalen uitvoering


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41189-017-0120-z.pdf

Puntje van Pont. Tomboys en sissy’s, Kinderopvang, 2017, 25-25, DOI: 10.1007/s41189-017-0120-z