Cruciale data

Zorgvisie ICT, May 2017

Medische data zijn van de patiënt. dat zegt Hans ter Brake, directeur van het e-healthplatform Quli. Hij is van mening dat patiënten niet alleen over hun medische gegevens moeten beschikken maar hij wil dat ze er ook wat mee kunnen doen.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41186-017-0030-y.pdf

Cruciale data

Eerste hartmonitor met smartphone-app Het Diakonessenhuis in Utrecht heeft bij een 53-jarige patiënte een hartmonitor geïmplanteerd die verbonden is met een smartphoneapp. De hartmonitor is een halve centimeter breed en heeft de lengte en dikte van een lucifer. De monitor wordt vlak onder de huid, tussen het borstbeen en de schouder. Kijk voor het laatste ict-nieuws in de zorg op www.zorgvisie.nl/ict - Met de hartmonitor wordt onderzocht of de klachten van een patiënt worden veroorzaakt door een hartritmestoornis. Dankzij deze hartmonitor met smartphone-app hoeft de patiënt geen aparte afstandsbediening bij zich te dragen. De hartritmemonitor registreert het hartritme als dit verstoord raakt, volgens vooraf aangebrachte instellingen. Als de patiënt zelf iets afwijkends voelt, kan hij/zij de app activeren. Via een bluetooth-verbinding registreert de app dan het hartritme en stuurt de gegevens direct, via het gsm-netwerk, door naar de beveiligde server van de fabrikant. De pacemakerspecialisten van het Diakonessenhuis controleren en analyseren dagelijks de uitslagen van de patiënten. Bij ernstige klachten kan de patiënt direct contact opnemen met het ziekenhuis om de gegevens te laten analyseren. Zonodig wordt dan de cardioloog ingeschakeld. De app draait onder IOS en Android. Indien de patiënt zelf geen smartphone heeft, stelt het ziekenhuis er een beschikbaar. Dermatoloog Herm Martens heeft de Doctorpreneur Award 2016 gewonnen met zijn idee ‘De Digitale Dermatoloog’. Tijdens een online verkiezing kreeg Martens de meeste stemmen van het publiek wat hem de titel Doctorpreneur van het jaar opleverde. De prijs is een initiatief van Mobile Doctors, onderdeel van de VvAA. ‘De Digitale Dermatoloog’ is een beveiligd platform waar mensen snel en eenvoudig antwoord kunnen krijgen op vragen over de huid. Ze kunnen een foto maken van een verdacht vlekje of ander huidprobleem en deze via hun smartphone opsturen. Vervolgens stuurt de dermatoloog of huisarts een advies over diagnose en behandeling. De service is alleen beschikbaar als de huisarts is aangesloten bij het platform. Martens is als dermatoloog verbonden aan het MaastrichtUMC+ en het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven. ‘De Digitale Dermatoloog’ is zijn eigen start-up. De komende tijd wil hij zijn idee uitrollen in binnen- en buitenland. ‘Maar ik ben ook bezig met nieuwe ideeën. Waaronder een app om onderwijs voor dermatologie te verbeteren en een tool om chirurgische ingrepen van afstand van nacontrole te voorzien.’ MEDISCHE DATA ZIJN VAN DE PATIËNT. DAT zegt Hans ter Brake, directeur van het e-healthplatform Quli. Hij is van mening dat patiënten niet alleen over hun medische gegevens moeten beschikken maar hij wil dat ze er ook wat mee kunnen doen. De discussie over wie eigenaar is van patiëntgegevens is een oude discussie. Juristen claimen op basis van door de tijd ingehaalde wetgeving dat geen eigendomsrechten bestaan op digitale informatie omdat deze niet stoffelijk is. Er is wel sprake van zeggenschap van patiënten en zorgprofessionals over wat met de informatie mag worden gedaan. Dit soort academische exercities stuiten op weinig begrip bij patiënten. Gelukkig is de Eerste Kamer in oktober vorig jaar akkoord gegaan met een wetsvoorstel waarin de elektronische uitwisseling van medische gegevens wordt geregeld. De wet zegt dat patiënten het recht hebben hun dossier elektronisch in te kijken. En ze mogen bepalen met welke zorgverleners de data worden gedeeld. Aan het in praktijk brengen van het recht op elektronische inzage wordt hard gewerkt. Aangejaagd door VWS en ziekenhuisvereniging NVZ is het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional (VIPP) van start gegaan. Ziekenhuizen moeten op 1 juni volgend jaar hun patiënten in ieder geval een download van de medische gegevens bieden en eind 2019 een actueel gestandaardiseerd medicatieoverzicht. In delen van de ggz en gehandicaptenzorg zijn patiënten en instellingen al een stap verder gegaan. Vijf organisaties hebben vier jaar geleden het initiatief genomen voor Quli. Via dit platform beheren patiënten en cliënten hun eigen zorgdata en ze gebruiken die data om samen met familie, mantelzorgers en zorgprofessionals de zorgverlening meer op maat te maken. Om met Ter Brake te spreken: het gaat erom dat je wat met de data kunt doen.


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41186-017-0030-y.pdf

Eric Bassant. Cruciale data, Zorgvisie ICT, 2017, 5-5, DOI: 10.1007/s41186-017-0030-y