Anamnese van de huisarts

Huisarts en wetenschap, Aug 2017

Dit boek richt zich op huisartsen (met name in opleiding), medisch studenten, beleidsmakers huisartsenzorg, patiënten en mensen uit de mediawereld.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0260-z.pdf

Anamnese van de huisarts

Prijs: € Anamnese van de huisarts 0 J Jansen, P Peijnenburg. Onder doktoren. Luisteren naar de huisarts. Utrecht: De Tijdstroom , 2017. 265 pagina's. Prijs: € 24,00. ISBN 978-90-5898-311-4 - Dit boek richt zich op huisartsen (met name in opleiding), medisch studenten, beleidsmakers huisartsenzorg, patiënten en mensen uit de mediawereld. De omgekeerde wereld: twee journalistiek geschoolde patiënten nemen nu eens de huisarts een anamnese af. Een soort ‘Kijken in de ziel’. De auteurs ondervroegen veertig huisartsen, van net begonnen tot inmiddels gestopt, van landelijk praktiserend tot werkzaam in een achterstandswijk. Zij legden alle huisartsen dezelfde stellingen voor, bijvoorbeeld: ‘Marktwerking fnuikt de gezondheidszorg’, ‘Nog meer stress en ik kan zelf naar de dokter’ of ‘Als u beter wilt worden, moet u doen wat ik zeg’. De auteurs rubriceerden de gevarieerde, niet-verbloemende Beeldende scènes van een dorpsdokter Dokter zelf is bestemd voor huisartsen, praktijkassistentes en praktijkondersteuners. Op de achterflap staat: ‘In Dokter zelf beschrijft Evert den Drijver alledaagse en bijzondere voorvallen uit zijn huisartsenpraktijk op het Friese platteland. Het zijn geestige, maar soms ook heel ontroerende verhalen over allerlei gebeurtenissen en eigenaardigheden die in zijn lange loopbaan als huisarts zijn voorgevallen.’ De inhoud van het boek maakt deze beschrijving helemaal waar. In 95 hoofdstukjes van soms maar een halve pagina schetst Den Drijver herkenbare situaties, handelingen en voorvallen die zich in ruim dertig jaar in zijn huisartsenpraktijk hebben voorgedaan. Het knappe is dat de auteur alle onnodige zeer matig ⦁ matig ⦁ ⦁ redelijk ⦁ ⦁ ⦁ goed ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ uitstekend ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ antwoorden in overzichtelijke, soms wat overlappende hoofstukken als ‘Paal en perk’, ‘De dokter is ook maar eens mens’ of ‘Toch is er geen mooier vak’. Hoe ervaart de Nederlandse huisarts zijn vak? ‘Ik kan een patiënt vaak niet beter maken, maar zich wel beter laten voélen,’ aldus een van hen. Een ander: ‘De huisartspraktijk is de ideale biotoop om je als mens te ontwikkelen’. Je zou dit boek met enige fantasie een kwalitatief onderzoek kunnen noemen, naar het niet medisch-inhoudelijke deel van het vak. Naast de variaties in uitoefening is er ook een grootste gemene deler. De jarenlange ervaring als meerwaarde voor de continuïteit van zorg komt in veel hoofdstukken aan bod. Voor de gelauwerde huisarts biedt dit boek herkenning. Voor de haio is het een must vanwege het overzicht van variatie in praktijkvormen en visie. Voor medisch studenten biedt het een eerlijk beeld van wat hen als huisarts – buiten het medisch-inhoudelijke – ook te wachten staat. Voor beleidsmakers uit de politiek, overheid en verzekeraars die huisartsen in hun pakket hebben is het boek verplichte kost om uitglijders – zoals de IGZ bij huisarts Nico Tromp in Tuitjenhorn – te voorkomen. ▪ Ben Crul Waardering: ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ Waardering: ⦁ ⦁ ⦁ ⦁


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0260-z.pdf

Ben Crul. Anamnese van de huisarts, Huisarts en wetenschap, 2017, 423-423, DOI: 10.1007/s12445-017-0260-z