Iedere patiënt een eigen gebruiksaanwijzing

Huisarts en wetenschap, Aug 2017

In de stadspraktijk, waar ik het eerste jaar als aios heb doorgebracht, bevinden zich veel expats. Hoogopgeleide mensen met een diverse culturele achtergrond, die vaak gewend zijn aan een heel ander gezondheidssysteem dan het onze.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0227-0.pdf

Iedere patiënt een eigen gebruiksaanwijzing

Iedere patiënt een eigen gebruiksaanwijzing In de stadspraktijk is het des te mooier. Nadine Rasenberg


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0227-0.pdf

Nadine Rasenberg. Iedere patiënt een eigen gebruiksaanwijzing, Huisarts en wetenschap, 2017, 378-378, DOI: 10.1007/s12445-017-0227-0