X-puzzel #6

Tandartspraktijk, Aug 2017

Bij een meisje van 8 jaar en 4 maanden jaar is sprake van een fors ruimtegebrek. In de onderkaak zijn de melkcuspidaten voortijdig verloren gegaan (afbeelding 1).

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-017-0093-8.pdf

X-puzzel #6

X-puzzel #6 0 Reinier Hoogeveen Frédérique San Giorgi ACTA , afdeling Radiologie | TANDARTSPRAKTIJK 11 - Bij een meisje van 8 jaar en 4 maanden jaar is sprake van een fors ruimtegebrek. In de onderkaak zijn de melkcuspidaten voortijdig verloren gegaan (afbeelding 1). Ze is verwezen voor een orthodontische behandeling. Er is sprake van een klasse II/1 malocclusie met incompetente lipsluiting. De laterale schedelfoto laat zien dat er sprake is van proclinatie van het bovenfront (afbeelding 2). De gingiva vestibulair van het onderfront is fragiel (afbeelding 3). De premolaren zijn ook nog eens vrij groot, zo kunnen we op de panorama-opname zien (afbeelding 4). Na analyse en bespreking van de opties met dochter en moeder (die tandartsassistente is) werd alles overwegende besloten dat er aangestuurd zal gaan worden op een behandeling met extracties van blijvende elementen. In de bovenkaak zal dan ook een keuze gemaakt moeten worden welke elementen voor extractie in aanmerking komen. De tandarts van het meisje geeft aan dat er sprake is van amelogenesis imperfecta van 16 en 26 (afbeelding 5). Er breken regelmatig stukje af van de elementen en ze zijn gevoelig. De tandarts zou daarom als er toch geëxtraheerd moet worden, graag de beide eerste molaren in de bovenkaak extraheren om dit probleem op te lossen. Door Edward H. Angle, de vader van de orthodontie, werden de eerste bovenmolaren ooit als de keystones of the dentition beschouwd. Is amelogenesis imperfecta een reden om die elementen op te offeren? Wanneer de 17 en 27 de plek van de 16 en 26 innemen en de 18 en 28 erupteren daarachter ontstaat er een complete tandboog zonder de gecompromitteerde 16 26. Heel elegant. Maar die verstandskiezen zijn niet waar te nemen op de panorama-opname. Is daarmee gezegd dat ze niet zullen komen? Wanneer zie je eigenlijk de eerste tekenen van calcificatie van deze elementen? De vraag die we u deze keer in de X-puzzel voorleggen is: Wat zijn uw gedachten over extractie van gecompromitteerde eerste bovenmolaren en het vraagstuk van de al dan niet aanwezige 18 en 28, en de relatie tussen deze twee zaken? Vergelijk uw bevindingen met die van ons (zie pagina 40). Hebben we samen alle informatie uit de röntgenfoto’s gehaald? Afb. 1 Occlusale opname onderkaak: ernstig ruimtegebrek onderkaak met prematuur verlies van 73 83. Afb. 2 Laterale schedelprofielfoto die normale angulatie van het onderfront toont en proclinatie van het bovenfront. Afb. 3 Intraoraal beeld dat de fragiliteit van de gingiva bij het onderfront laat zien. De amelogenesis imperfecta van de 26 is ook waar te nemen. Afb. 4 Panorama-opname (op de leeftijd van 8 jaar en 4 maanden) waarop de gebitsontwikkeling is in te schatten. De premolaren zijn vrij groot; er zal nauwelijks ruimte ontstaan door de wisseling. Er zijn geen tekenen voor het al dan niet aangelegd zijn van de derde molaren. Afb. 5 Occlusale opname van de bovenkaak waarop de gevolgen van de amelogenesis imperfecta waarneembaar zijn.


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-017-0093-8.pdf

Reinier Hoogeveen, Frédérique San Giorgi. X-puzzel #6, Tandartspraktijk, 2017, 11-11, DOI: 10.1007/s12496-017-0093-8