Advies gevraagd!

Tandartspraktijk, Sep 2017

Een 72-jarige dame meldt zich op verzoek van haar tandarts voor een specifiek consult.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-017-0120-9.pdf

Advies gevraagd!

ADVIES GEVRAAGD! Afb. 2 OPT - Een 72-jarige dame meldt zich op verzoek van haar tandarts voor een specifiek consult. Zij heeft in de bovenkaak twee problemen: 1 De brug in het eerste kwadrant heeft een probleem aan de voorste pijler: de kroon op de 15 zit los en lekt (afbeelding 1-3). De verwijzend tandarts vraagt om advies. 2 Het implantaat dat geplaatst is in het tweede kwadrant staat volgens de verwijzer niet goed in de boog. Er is geen ruimte om een kroon op dit implantaat te plaatsen zonder de kronen op 23 en 25 te beschadigen (afbeelding 4). Onze vragen aan u zijn: 1 Welke oplossingen zou u adviseren voor het probleem in het eerste kwadrant? 2 Heeft u voor uw advies genoeg informatie met betrekking tot de 14 en 15? 3 Welke oplossingen zijn er voor het probleem met het implantaat in het tweede kwadrant? Deze casus zal in het novembernummer van TP worden toegelicht. Geef uw visie s.v.p. uiterlijk 27 oktober 2017. Alvast hartelijk dank voor uw interactieve deelname! Afb. 1 Occlusaal aanzicht van de bovenkaak Bent u al lid van onze LinkedIn groep? Onze LinkedIn groep TandartsPraktijk Intercollegiaal Online is het overleg platform voor de tandarts algemeen practicus. Word lid, overleg met collega tandartsen en discussieer mee!


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-017-0120-9.pdf

Bohn Stafleu van Loghum. Advies gevraagd!, Tandartspraktijk, 2017, 52-52, DOI: 10.1007/s12496-017-0120-9