De PO-Raad, sectororganisatie voor het onderwijs

Kinderopvang, Oct 2017

Steeds vaker lijkt het of scholen de kinderopvang zelf willen regelen. Dit schooljaar start bijvoorbeeld de Van Ostadeschool in Den Haag met peuteronderwijs. De schooldirecteur ziet dit als begin. ‘Hoe jonger we ze hier kunnen verwelkomen, hoe beter.’ Willen meer scholen de kinderopvang buitenspel zetten? De PO-Raad ondervroeg schoolbesturen begin dit jaar over dit onderwerp.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41189-017-0154-2.pdf

De PO-Raad, sectororganisatie voor het onderwijs

De PO-Raad, sectororganisatie voor het onderwijs KINDEROPVANG | OKTOBER 2017 7 - Steeds vaker lijkt het of scholen de kinderopvang zelf willen regelen. Dit schooljaar start bijvoorbeeld de Van Ostadeschool in Den Haag met peuteronderwijs. De schooldirecteur ziet dit als begin. ‘Hoe jonger we ze hier kunnen verwelkomen, hoe beter.’ Willen meer scholen de kinderopvang buitenspel zetten? De PO-Raad ondervroeg schoolbesturen begin dit jaar over dit onderwerp. Hoeveel scholen willen zelf kinderopvang organiseren? ‘Uit onze peiling (263 schoolbesturen) blijkt dat 29 procent van de scholen vindt dat kinderopvang ook een taak van het onderwijs is. Daarbij valt op dat grotere schoolbesturen dit vaker zelf op zich willen nemen (34 procent) dan de eenpitters (19 procent). Er zijn ook scholen die juist vinden dat zij zich aan hun kerntaak moeten houden: onderwijs. Van de besturen die geen voorstander zijn van IKC-vorming, geeft 28 procent dit als argument.’ Denken scholen dat ze kinderopvang beter zelf kunnen organiseren? ‘Nee, schoolbesturen denken niet dat ze het beter kunnen dan kinderopvang. De besturen die dit zelf willen organiseren, geven aan dat ze willen werken aan één doorgaande leerlijn voor kinderen van 0-12 jaar en daar zelf de regie in willen nemen. Soms vinden ze dat er bij kinderopvang geen commerciële partijen betrokken moeten worden. De meeste scholen (ruim driekwart) willen toewerken naar een Integraal Kindcentrum. Van de ondervraagden vindt 82 procent dat zo’n omgeving kinderen de beste ontwikkelingskansen biedt. Als PO-Raad pleiten we ervoor om met kinderopvang en peuterspeelzalen op te trekken om zoveel mogelijk gebruik te maken van elkaars expertise. Zeker op het vlak van het jonge kind (4-) is er natuurlijk veel expertise in de kinderopvang.’ Zijn er meer scholen die het kind al zo jong mogelijk binnen wil hebben? ‘De ambitie van scholen om met jonge kinderen te werken, ligt hem niet in het feit dat we ‘ze zo jong mogelijk binnen de schoolmuren willen hebben.’ De meeste besturen uit de peiling vinden het goed dat scholen zich tot IKC ontwikkelen, met het belang van het kind als belangrijkste argument.’ ‘Het vierogenbeleid is deels schijnveiligheid. Uiteraard is het goed dat er nog minder ruimte is voor pedagogisch medewerkers die kwaad willen. Toch denk ik dat je het nooit helemaal kan voorkomen. In de praktijk zie je vaak dat twee begeleiders afspreken dat bijvoorbeeld de één een boodschap gaat doen terwijl de ander bij de slapende kindjes blijft. Misschien is het beter om bij grootschalige kindercentra en bso’s te werken met beveiligingscamera’s. Dit schrikt af. Misschien moet de sollicitatieprocedure ook strenger, waardoor je het kaf van het koren scheidt. Denk hierbij aan psychologische testen die ook jaarlijks terug keren.’ KELLY VERMUNT IS ZELFSTANDIG GASTOUDER VAN GASTOUDEROPVANG PIPALOTJE IN ETTEN-LEUR ‘Nee, naar mijn mening is dit niet de manier om de veiligheid in de bso te vergroten. Er spelen meer dingen mee, zoals de indeling van ruimtes. Bij onze bso’s zijn de ruimtes zo ingericht dat er weinig plekken zijn waar we elkaar niet kunnen zien. Verder zou het de (speel)vrijheid van de kinderen, met name van 8 jaar en ouder, kunnen beïnvloeden terwijl zij dit juist zo nodig hebben. Een gevolg hiervan kan zijn dat het werven van mannen in de bso lastig wordt. Dat is zonde. Mijn doel is om het team van De Sterren voor 50 procent uit mannen te laten bestaan.’ CATHY DE JONG IS ASSISTENT-MANAGER BIJ DE STERREN ‘Het gaat er eigenlijk om dat je als pm’er met de kinderen overal zichtbaar moet kunnen zijn. Samen met een andere collega in de groep werken is een manier. Maar een pm’er bij de bso in een groepsruimte met glas en zicht van collega s die langslopen kan dat ook zijn. En met vijf kinderen op stap als pm’er in je eentje? Een extra kracht loopt nogal in de papieren, maar je kunt als regel stellen dat iedere pm’er zich alleen mag ophouden met kinderen op plaatsen waar meer mensen zijn. Een speeltuin met andere mensen kan, een verlaten parkje niet. Je kunt die plekken zelfs afspreken met elkaar. Het is triest dat het zo moet, maar het moet.’ JACQUELINE BUTTI IS PEDAGOGISCH MEDEWERKER OP EEN BSO-GROEP VAN KOREIN KINDERPLEIN IN EINDHOVEN


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41189-017-0154-2.pdf

Bohn Stafleu van Loghum. De PO-Raad, sectororganisatie voor het onderwijs, Kinderopvang, 2017, 7-7, DOI: 10.1007/s41189-017-0154-2