Antwoorden op de vragen op pagina 27

Nursing, Nov 2017

1 A Als een bijwerking regelmatig voorkomt, is dat bij meer dan 30 op de 100 mensen. Soms: bij 10 tot 30 op de 100. Zelden: bij 1 - 10 op de 100 mensen en komt een bijwerking zeer zelden voor, dan is dit bij minder dan 1 op de 100 mensen.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41193-017-0178-7.pdf

Antwoorden op de vragen op pagina 27

20 MAART 2018 ReeHorst, Ede Meer informatie & inschrijven: nurwsinwgw|n.onveumrbseinr2g0.1n7l/congressen/medicatieveiligheid - Test je kennis over geneesmiddelen met de medicijnquiz eerder in dit nummer. Hier vind je de antwoorden. Bronnen: - www.rijveiligmetmedicijnen.nl/ - www.apotheek.nl/medicijnen/ oxazepam - www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/ preparaatteksten/o/oxazepam Antwoorden op de vragen op pagina 27 tekst Eric de Roode, E-nursing platform voor online zorgcursussen 1A Als een bijwerking regelmatig voorkomt, is dat bij meer dan 30 op de 100 mensen. Soms: bij 10 tot 30 op de 100. Zelden: bij 1 - 10 op de 100 mensen en komt een bijwerking zeer zelden voor, dan is dit bij minder dan 1 op de 100 mensen. 2C Sufheid en vermoeidheid treden re gelmatig op (bij meer dan 30 op de 100 mensen), vooral tijdens de eerste weken van het gebruik. Reactievermogen en concentratievermogen kunnen dus verminderd zijn door het gebruik van oxazepam. 3C Oxazepamgebruik is niet toegestaan vanaf de achtste maand van de zwangerschap. Bij gebruik na de achtste maand kan het kind na de geboorte zo versuft en slap zijn dat het moeite heeft adem te halen. Bovendien kan het ontwenningsverschijnselen krijgen. Advertentie De arts zal daarom de ernst van de klachten en het risico voor het kind tegen elkaar afwegen. Oxazepam kan ook in kleine hoeveelheden in de moedermelk terechtkomen, wat eveneens bijwerkingen kan geven bij het kind. 4C In één keer stoppen mag, maar is afhankelijk van de duur van het gebruik en de hoogte van de dosis. Een patiënt die het middel slechts enkele dagen heeft gebruikt, kan in één keer stoppen. Er treden dan over het algemeen geen ontwenningsverschijnselen op. Bij langduriger gebruik is het advies langzaam af te bouwen. Bij te snel afbouwen of stoppen kunnen ontwenningsverschijnselen optreden. Bijvoorbeeld: hartkloppingen, slapeloosheid, angst, prikkelbaarheid, een gejaagd gevoel, spierkrampen, trillen en overgevoeligheid voor prikkels. Raadpleeg hiervoor de arts of apotheker. Dag van de Medicatieveiligheid Kennis is cruciaal om medicatie-incidenten te verminderen


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41193-017-0178-7.pdf

Eric de Roode. Antwoorden op de vragen op pagina 27, Nursing, 2017, 56-56, DOI: 10.1007/s41193-017-0178-7