Handig naslagwerk over SOLK

Huisarts en wetenschap, Nov 2017

Dit handzame boek is geschreven door toonaangevende behandelaars en onderzoekers (huisartsen, psychiaters en psychologen) op het gebied van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK).

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0376-1.pdf

Handig naslagwerk over SOLK

Prijs € Waardering: ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ tien hoofdstukjes op een simpele, maar juiste, wijze basisbeginselen van eerste hulp, zoals bij reanimeren, brandwonden, flauwvallen of vergiftiging. Het tweede deel 'Grote rampen' J. Goossens, L. Faas. Spuitende slagaders en overstromende -oceagaat in 22 hoofdstukjes in op wat te doen bij overstroming, nen. Wat je zelf kunt doen bij kleine en grote rampen. Rotterdamaa:rdbeving, kernramp of oorlog. Lemniscaat, 2017. 96 pagina's, Prijs € 16,95. ISBN 978 90 477 0934 Elk hoofdstuk behandelt enkele weetjes over het onder3. werp en eindigt met tips wat je kunt doen. Het boek is geschreven met medewerking van het Nederlandse Rode Kruis, waaraan een deel van de opbrengst van het boek wordt geschonken. Het boek nodigt uit om op te pakken en de korte hoofdstukjes met illustraties maken het een leuk boek voor in de wachtkamer van de huisarts. Voor thuis helpt het boek kinderen bewuster te worden van wat zij kunnen doen bij ongelukjes en alledaagse rampen en geeft hun het gevoel van controle door te kunnen handelen. Het blijft wel wat vreemd om naast tips bij alledaagse problemen als een insectenbeet of brandwond op eenzelfde wijze tips te geven over wat te doen bij een kernramp, gifaanval of tsunamie. ▪ Femke Hohman - David Bentz van den Berg Aan de slag met spuitende slagaders Dit mooi vormgegeven kinderboek trekt met zijn prikkelende titel en kleurrijke illustraties gelijk de aandacht. Het boek wil kinderen ervan bewust maken dat iedereen betrokken kan raken bij een kleine of grote ramp en vertelt wat je dan kunt doen voor jezelf en het slachtoffer. De auteurs beginnen met de vier belangrijkste regels: zorg voor veiligheid, kijk wat er is gebeurd en wat het slachtoffer mankeert, bel 112 als dat nodig is en help het slachtoffer. Vervolgens geven de auteurs een wat kunstmatige indeling tussen rampen in en om het huis en grote rampen. Het eerste deel ‘Rampen in en om het huis’ behandelt in zevenWaardering: ⦁ ⦁ ⦁


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0376-1.pdf

David Bentz van den Berg. Handig naslagwerk over SOLK, Huisarts en wetenschap, 2017, 622-622, DOI: 10.1007/s12445-017-0376-1