Genomineerden Heert Dokterprijs en Casuïstiekprijs 2017

Huisarts en wetenschap, Nov 2017

Elk jaar worden de Heert Dokterprijs en de Casuïstiekprijs uitgereikt. De Heert Dokterprijs gaat naar het beste onderzoeksartikel dat in 2017 gepubliceerd is in H&W. Het gaat om zowel origineel Nederlands onderzoek als vertaald onderzoek. De Casuïstiekprijs is een prijs voor de beste klinische les in H&W van het afgelopen jaar. De prijzen worden 17 november 2017 bekendgemaakt tijdens het NHG-Congres in Amsterdam.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0346-7.pdf

Genomineerden Heert Dokterprijs en Casuïstiekprijs 2017

Serious game: simuleren van praktijkmanagement 0 Carola van Dipten , Tim olde Hartman, Marion Biermans, Pim Assendelft. Eerstelijnszorg voor chronische kankerpatiënten. H&W 2016;12:538-41. ▪ Janneke Hendriksen, Wim Lucassen, Petra Erkens, Henri Stoffers, Henk van Weert , Harry Büller, et al. Klinische blik versus beslisregel bij longembolie. H&W 2017;4:152-4. ▪ Anne van Ee, Maria van den Muijsenbergh. Ondersteuning bij de zorg voor laaggeletterde patiënten. H&W 2017; 5:208-11. ▪ Wouter Spoelman, Tobias Bonten, Margot de Waal, Ton Drenthen, Ivo Smeele, Mark Nielen, et al. De invloed van Thuisarts.nl op het zorggebruik. H&W 2017;6:260-3 Genomineerden Heert Dokterprijs en Casuïstiekprijs 2017 De genomineerde klinische lessen voor de Casuïstiekprijs 2017 zijn: ▪ Leusink P, Folkeringa-De Wijs MA. De rol van de huisarts bij onbedoelde zwangerschap. Huisarts Wet 2017;60:298-301. ▪ Van Dijk-Van Casteren BGH, Van de Laar FA, Giesen PHJ. Handvoet-mondziekte. Huisarts Wet 2017;60:184-6. ▪ Coppus AMW, Lagro-Janssen T. Seksueel misbruik bij verstandelijk beperkte meisjes. Huisarts Wet 2017;60:410-2. ▪ Judith Mulder - Recent is de PROFclass van start gegaan: een postacademische opleiding om de (startende) praktijkhouder te scholen in praktijkmanagement, regievoering en ondernemerschap. LHV, NHG, Huisartsopleiding Nederland en de SBOH zijn verantwoordelijk voor de opzet en inhoud. Uniek aan PROFclass is dat de cursisten leren de verworven kennis direct toe te passen in een simulatiemodel. In samenwerking met het NIVEL is een ‘serious game’ ontwikkeld waarmee praktijkmanagementvaardigheden worden getoetst. Cursisten leren zo spelenderwijs welke strategische keuzes ze bij het voeren van een praktijk kunnen maken en wat de consequenties daarvan zijn. Serious gaming is een leermethode die bij uitstek geschikt is voor huisartspraktijkmanagement. ▪ Spelers mogen fouten maken zonder dat hun praktijk of patiënten daadwerkelijk schade ondervinden. ▪ Spelers krijgen ronde na ronde meer ervaring, spelen een jaar praktijkElk jaar worden de Heert Dokterprijs en de Casuïstiekprijs uitgereikt. De Heert Dokterprijs gaat naar het beste onderzoeksartikel dat in 2017 gepubliceerd is in H&W. Het gaat om zowel origineel Nederlands onderzoek als vertaald onderzoek. De Casuïstiekprijs is een prijs voor de beste klinische les in H&W van het afgelopen jaar. De prijzen worden 17 november 2017 bekendgemaakt tijdens het NHG-Congres in Amsterdam. De genomineerden voor de Heert Dokterprijs 2017 zijn: management in een middag na, en bouwen hun kennis zo snel op. ▪ Spelers spelen parallel aan elkaar hetzelfde spel en leren van elkaars beslissingen en uitkomsten. ▪ Spelers krijgen onmiddellijk en op maat feedback, die ze later kunnen terugzien. ▪ Docenten hebben real time overzicht van de voortgang van de spelers, kunnen ingrijpen en effectief collectieve leerdoelen behalen. ▪ Michiel Bos, Sylvia Buis. Dertigminutenbloeddrukmeting op de praktijk. H&W 2017;7:320-2.


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0346-7.pdf

Judith Mulder. Genomineerden Heert Dokterprijs en Casuïstiekprijs 2017, Huisarts en wetenschap, 2017, 546-546, DOI: 10.1007/s12445-017-0346-7