X-puzzel #9

Tandartspraktijk, Nov 2017

Een 31-jarige mannelijke patiënt meldt zich bij ons voor het maken van een panoramaopname. Deze is nodig voor het onderzoek dat voorafgaat aan de vervaardiging van een MRA

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-017-0141-4.pdf

X-puzzel #9

X-puzzel #9 0 door Frédérique San Giorgi en Reinier Hoogeveen , ACTA, afdeling Orale Radiologie | TANDARTSPRAKTIJK 23 - onderzoek op dit gebied beschikbaar (meer dan 300 artikelen en twee dikke boeken). Het is een goed gedocumenteerde techniek, waarmee ongelooflijk veel onderzoek méér gedaan kan worden dat tot nu toe mogelijk was. Het zou mooi zijn als deze techniek betrokken wordt bij het opnieuw tegen het licht houden van onze geaccepteerde opvattingen. Is het niet zo dat álle geaccepteerde behandelmethodes die boven in de evidence-based-piramide terechtgekomen zijn ooit in klinische situaties werden geboren en gesignaleerd werden door moedige en oplettende clinici? Met de T-scan beschikken we als behandelaar over een nauwkeurig meetinstrument dat ons zicht geeft in de opbouw van de vele drukprocessen in het kauwapparaat en dat ons aldus in staat stelt die processen te sturen. Ik verwacht dat binnen afzienbare tijd de startende tandarts met dezelfde vanzelfsprekendheid een T-scan in z’n winkelmandje legt als waarmee hij hoekstukken, spiegels, sondes en een intraorale camera bestelt. X-PUZZEL Een 31-jarige mannelijke patiënt meldt zich bij ons voor het maken van een panoramaopname. Deze is nodig voor het onderzoek dat voorafgaat aan de vervaardiging van een MRA (mandibulair repositie-apparaat). Meneer is namelijk bekend met OSAS (obstructief slaapapneusyndroom) en zal met een MRA behandeld gaan worden. Naast OSAS zijn er medisch geen bijzonderheden. Het orthopantomogram toont in de regio apicaal van de 47 een scherp begrensde, ovale, uniloculaire radiolucentie. Bij intra- en extraoraal onderzoek in deze regio worden geen bijzonderheden waargenomen en patiënt is geheel vrij van symptomen. De auteur verklaart geen financieel belang te hebben bij de verkoop van de T-scan. De bij dit artikel behorende literatuurlijst kan worden opgevraagd via <> Afb. 33 T-Scan In deze X-puzzel vragen we u: 1 Wat is uw diagnose van de radiolucentie onder element 47? 2 Heeft u voor het opstellen van uw diagnose nog meer beeld vorming nodig? 3 Ziet u nog meer noemenswaardige zaken op deze panorama opname? Vergelijk uw bevindingen met die van ons (zie pagina 58). Hebben we samen alle informatie uit deze OPT gehaald? Afb. 1 Panoramaopname ten behoeve van onderzoek voorafgaand aan behandeling met MRA.


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-017-0141-4.pdf

Frédérique SanGiorgi, Reinier Hoogeveen. X-puzzel #9, Tandartspraktijk, 2017, 23-23, DOI: 10.1007/s12496-017-0141-4